Podkast om digitalisering i barnehagen

Podkast om digitalisering i barnehagen

Hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?

Dette er temaet i en ny podkast om digitalisering i barnehagen.

I denne tredje episoden av Digbart er vi nysgjerrige på hvordan digitaliseringen påvirker de minste barna, de som går i barnehagen, og hvordan de ansatte ser på bruk av digitale verktøy.

(Digbart – Netop – UiS)

Digbart er Didaktisk digitalt verksted (DDV) på UiS sin podkast, om ulike sider vedrørende digital teknologi i barnehage og skole. 

. . .

Innhold

Først forteller to barnehagelærerstudenter, Liv Ingeborg Tengesdal og Caroline Eltervåg, om sine tanker om temaet i programposten «Verktøykassa». 

Deretter er det et intervju med pedagogisk leder Lillian Jensen Hein i Tyrihans barnehage i Stavanger, der hun forteller om hvordan de bruker digitale verktøy i deres barnehage. 

Til slutt er det «Gruppechatten», med tre inviterte forskere fra UiS: førsteamanuensis Trude Hoel fra Lesesenteret, førsteamanuensis Anne Kristine Solberg Runestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning og PhD-stipendiat Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Alle vi tre forsker på barnehage og bruk av teknologi, og vi ble spurt om hvordan digitalisering kan brukes på en positiv og lærerik måte i barnehagen.

. . .

Min oppsummering

Jeg synes podkasten er laget på en utrolig bra måte, med en fin kombinasjon av temaet fra ulike perspektiv: 

 • barnehagelærerstudenter
 • barnehagelærer
 • forskere/undervisere ved barnehagelærerutdanningen.

Det var både spennende, interessant å delta på denne podkasten – men også litt skummelt. Alltid rart å høre sin egen stemme…

. . .

Hovedbudskap i podkast om digitalisering i barnehagen

Det er ikke teknologien som er målet – men hvordan teknologien brukes i en pedagogisk sammenheng sammen med barna

– dette synes jeg kom godt fram gjennom hele podkasten!

.

Sentrale stikkord

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse og digital dømmekraft
 • Digital praksis er sentralt i rammeplanen – og skal bidra til lek, kreativitet og læring
 • De fleste barn i Norge i dag har rik erfaring med digital teknologi hjemmefra – barnehagen kan bidra med å vise barna nye og andre måter å bruke teknologien på, gjerne i skapende prosesser med grupper av barn 
 • Didaktisk bruk: Hva – Hvordan – Hvorfor

.

Aktuell teknologi

 • Nettbrett
 • Digitale mikroskop
 • Blue Bot (eller Bee Bot) 

.

De minste barna

 • Bruk kamera eller nettbrett og la barna ta bilder av seg selv, lag noen bøker av barnas egne bilder og tinga som er kjent og kjært for barna
 • Lek er barnas viktigste læringsarena, og ta i bruk teknologi som kan støtte små barnehagebarns lek, f.eks. Blue Bot (eller Bee Bot).

. . .

Aktuell forskning ved UiS

VEBB – forskning på bildebok apper sammen med barnehagelærere, som har resultert i et verktøy som kan brukes for å vurdere av bildebok apper. Se mer her.

. . .

Til slutt

Barn i dag vokser opp i en hverdag som er preget av det digitale. For barna er teknologien helt naturlig, de ser ikke på teknologien som noe spesielt, for den har alltid vært der! Det er vi voksne som ser på teknologien som noe nytt – ikke barna!


Publisert:

Skrevet av:

.