NKUL 2013

En oppsummering av mine egne inntrykk og læringsutbyttet fra 3 spennende konferansedager på NKUL 2013. Her er en kortversjon, sett fra mitt barnehagefaglige IKT-ståsted.

Konferansen ble åpnet av Kristin Halvorsen. Hun var opptatt av viktigheten av at barna utvikler nødvendig kreativitet og kritisk bruk av de digitale verktøyene – det viktigste er ikke verktøyene, men hvordan de brukes. Hun dro også fram viktigheten av evne til samarbeid.

Deretter var det plenumsforedrag av Stephen Heppell. Det er alltid spennende å lytte til internasjonale «stjerner» innen fagfeltet. Han var også opptatt av at vi må lære barna å bli reflekterte brukere av teknologien. Vi må lytte til barna, og bruke deres ideer, og la barna være aktive deltakere i bl.a. forskning. Det aller viktigste er å sikre at barna er motiverte for læring!

. . .

IKT i barnehagen

Barneprosjektet ved IKT-senteret hadde en sesjon om IKT i barnehagen, ved Barbro Hardersen og Elin Simensen. Digital kompetanse handler om å bruke de digitale verktøyene som et verktøy, og digital danning må sees på som en del av danningsbegrepet. Det handler om å «gripe barna der de er», se hva de gjør, og ta utgangspunkt i barnas initiativ, lek, ideer. Anbefaler å følge med på IKTsenteret.no (se barnehage), abonner gjerne på nyheter (fra barnehagesida dersom du kun er interessert i barnehage-stoff) og IKT-Brille. Anbefaler også nettressursen MinStemme.no.

. . .

Kommunikasjon med bilder

Så var det min egen sesjon «Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder». Her er en oppsummering av sesjonen skrevet av Nina Bølgan. Jeg viste flere konkrete eksempler fra Kleppe friluftsbarnehage.

Parallellsesjon S4H-pdf
Innholdsoversikt i sesjonen «Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder, NKUL 2013

. . .

IKT i barnehagen 

Mari-Ann Letnes snakket om digital danning i barnehagen i sin sesjon, og presenterte nytt og spennende stoff fra sitt doktorgradsprosjekt, se bloggen hennes. «Det å skape ved hjelp av digitale verktøy, gir motivasjon for å lære bruken av verktøyene». Mye spennende!

På NKULs siste dag ble Norsk Pedagogisk Dataforenings Gulleplepris delt ut. Denne gikk i år til Cathrine Darre for sitt arbeid med IKT i Myrertoppen barnehage – velfortjent! Barnehagesektoren ble virkelig løftet fram i årets NKUL. Satser på at det ikke er siste gang NKUL har eget barnehageprogram!

Cappelen Damm presenterte sitt språkstimulerende nettsted for barnehagebarn: «Språkglede i barnehagen» – blir lansert til høsten.

2 barnehager fra Trondheim kommunes Barnehage IKT-nettverk presenterte «Verktøy til uttrykk». Byåsen barnehage delte deres erfaringer med animasjon – de har jobbet med animasjon med alle aldersgruppene dette barnehageåret. Granåsen barnehage delte deres erfaringer med GPS og geocaching – en spennende aktivitet som er med på å virkeliggjøre internett og bruken av det: «Barna får oppleve at det de gjør har betydning for andre via internett».

Gyldendal presenterte sitt språkstimulerende nettsted for barnehagebarn: Trampoline.no

«SmartBoard i barnehagen» fikk jeg mange konkrete tips til bruk i Notebook (programmet for SmartBoard interaktive tavler).

. . .

TeachMeet på NKUL 2013

Mandag kveld var det klart for Norges første TeachMeet – kjempe bra arrangement, med mange konkrete og praktiske tips! Iselin Lothe fra Bore ungdomsskole (Klepp kommune) presenterte bruk av QR-koder i undervisningen. Mange muligheter! QR-koder kan bl.a. lages ved hjelp av diverse nettressurser, det er bare å google… Cathrine Darre fra Myrertoppen presenterte hvordan de bruker bloggen sin, og Nina Bølgan fikk tildelt Norsk Pedagogisk Dataforenings hederspris for sitt langvarige arbeid med pedagogisk bruk av IKT i barnehagen – velfortjent! Barnehagesektoren var med andre ord godt representert på TeachMeet!

. . .

Animasjon og kreativ læring

Bente Åsheim hadde sesjonen «Animasjon og kreativ læring med iPad». Skal vi lære barna å konsumere eller produsere? Viktig at personalet tar et valg for HVORDAN barna skal bruke iPaden. Ønsker vi underholdning eller deltakelse, eller en kombinasjon av begge deler? Bente gav mange gode tips knyttet til animasjon, og annen kreativ bruk av iPad.

. . .

IKT i skolen

Kjell Atle Halvorsen snakket i en plenumssesjon om hva som er felles for lærere som lykkes med bruk av IKT i undervisningen: de er nysgjerrige og utfordrende – de har en faglig omsorg med sterke relasjoner og løpende dialog med elevene – og de mestrer situasjonen og blir motivert selv. Han trakk også fram et sitat av John Dewey: «Den eneste måten å utdanne barnet til en fleksibel framtid, er å gjøre det fullt ut til herre over seg selv og sivilisasjonens metoder.»

NRK skole presenterte bruk av film i barnehagen, med fokus på hvordan en kan øke barnas leseforståelse gjennom å kombinere film og høytlesning – for å konkretisere og visualisere begrepene.

. . .

Paradigmeskifte

Mark Treadwell fra New Zealand snakket i det siste plenumsforedraget om «Det andre paradigme skiftet i læring». Det første paradigme skiftet var da boktrykkekunsten ble oppfunnet, og overlevering av kunnskap gikk fra muntlig til skriftlig. Det andre paradigme skiftet kom i 1988 med internett, og det ble skapt en kompetansekløft. Hans viktigste budskap er at vi må engasjere hjertet først, og deretter hjernen! Bli nysgjerrig, skap nysgjerrighet, da trenger du ikke å lære barna, da er de motiverte til å lære selv. All kompetanse og læring må ha en hensikt. Han fokuserte på 5 grunnleggende kompetanser i læreprosessen: å tenke, kommunisere, samarbeide, bli selvstendig og engasjement. Det viktigste av alt i læreprosessen er imidlertid kreative lærere som kan stimulere nysgjerrighet gjennom fantasifulle og kreative spørsmål som oppmuntrer og motiverer elevene. Han innledet sitt avslutningsforedrag på NKUL med en time-lapse film om jordkloden, med bilder tatt fra den internasjonale romstasjonen.

NKUL er en spennende, interessant og lærerik møteplass for oss som brenner for bruk av digitale verktøy i utdanningssektoren – fra barnehage og oppover. Her kan en treffe og utveksle erfaringer med «kollegaer» fra hele landet, både «nye», og personer en har møtt tidligere! 

Klikk her for flere blogginnlegg fra NKUL