Digital kreativitet i barnehagen

NKUL 2015 – mange barnehagesesjoner!

NKUL – nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring. NKUL 2015 har en storsatsing på barnehage. Dette året er det et eget barnehageprogram på torsdagen med flere parallelle forelesninger. Dette gir også oss barnehagefolk et reelt valg til å gå på det som er mest aktuelt for

Les mer

NKUL 2013

En oppsummering av mine egne inntrykk og læringsutbyttet fra 3 spennende konferansedager på NKUL 2013. Her er en kortversjon, sett fra mitt barnehagefaglige IKT-ståsted. Konferansen ble åpnet av Kristin Halvorsen. Hun var opptatt av viktigheten av at barna utvikler nødvendig kreativitet og kritisk bruk av de digitale verktøyene – det viktigste er

Les mer

Barnehageprogram NKUL 2013

Flott med en stor en satsing og et mangfoldig barnehageprogram på NKUL 2013, med flere sesjoner rettet mot barnehagen. NKUL 2013 = Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring 6. – 8. mai på NTNU i Trondheim NKUL har alltid deltakere som arbeider i barnehage, men har

Les mer

Hverdagen som PhD-stipendiat

feltarbeid og phd-studie

Har lenge tenkt på at jeg ville skrive litt om å være PhD-stipendiat. Hvordan er egentlig hverdagen som PhD-stipendiat? . . . Hva gjør jeg om dagene? Hverdagen som PhD-stipendiat startet februar 2017, for ganske nøyaktig 6 måneder siden. Det var en stor overgang fra en aktiv arbeidshverdag i en barnehage

Les mer

Fra muntlig til digital fortelling

Sesjon 3C på NKUL 2016 «Når barn involveres i produksjon av digitale fortellinger, er både den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen til personalet helt sentral.» (fra presentasjonen av min sesjon på NKUL.no) I denne sesjonen tok jeg utgangspunkt i masteroppgaven min, om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Jeg fokuserte på

Les mer

Digital kunst med barnas bilder

TeachMeet – NKUL 2016 Tusen takk for mange gode tilbakemeldinger etter innlegget Digital kunst med barnas bilder på TeachMeet og sesjonen Fra muntlig fortelling til digital fortelling på NKUL. Digital kunst med barnas bilder Personalet i Kleppe friluftsbarnehage har i flere år gitt 5-åringene erfaring med å lage digital kunst av egne bilder. I dette

Les mer