Nettvett og kildekritikk med barna

De fleste barnehagebarn er interessert i småkryp (skrukketroll, edderkopper, mark osv). For å studere småkrypene litt nærmere, kan vi ta i bruk flere digitale verktøy i dette arbeidet. Vi kan for eksempel bruke kamera, filmkamera eller mikroskop. Vi kan også finne informasjon om småkrypene i bøker og på internett. Det gjelder å velge den metoden som er mest hensiktsmessig i forhold til temaet, barnas interesser og barnehagens egne ressurser.

Filmen nedenfor av edderkoppen er tatt ved hjelp av et digitalt mikroskop.

 

Undersøkende tilnærming til nettvett og kildekritikk

Med en tilnærming som skissert ovenfor, blir det også aktuelt å trekke inn nettvett og kildekritikk, særlig i forhold til de eldste barna. Hvordan kan vi vite hva som er sant av det vi leser og ser på internett, og hvem er det som snakker på internett (hvem har skrevet det vi leser)?

I «Superetterforskerne» undersøker Emma og Lurifaks edderkopper «live» ute i gresset, og leser om tigre internett. Lurifaks lærer Emma at det er viktig å sjekke hvem som snakker på internett.

For å gi barna konkret erfaring med nettvett og kildekritikk, kan de være med å skrive om og ta bilder eller tegne til et tema de har undersøkt. Deretter kan barna være med å publisere dette på internett, for eksempel på barnehagens nettside eller en blogg. Da får barna erfaring med selv å snakke på internett, og de positive sidene ved å dele egne erfaringer med andre.Skjermbilde 2

Klikk her for flere blogginnlegg om Digital dømmekraft, nettvett og kildekritikk.


Publisert:

Skrevet av:

.