Dialog med Munch

Et animasjonsprosjekt på iPad, på «Kunst og Håndverk» (lærerutdanningen v/ UiS). Jeg underviste i animasjonsfilm som metode, og var også innom opphavsrett.

Ta inn hele skjermen 27.03.2016 212859.bmpStudentene valgte et av Munchs bilder, og laget en fortelling. Deretter laget de kulisser og rekvisitter, og tok bilder ved hjelp av appen iStopMotion. Filmene ble redigert på iPaden i iMovie, og mange av studentene laget også mye av lydklippene og musikken selv på iPaden i GarageBand. Siste dag av prosjektet ble avsluttet med en felles presentasjon av alle filmene. Utrolig mange flotte og kreative filmer!

Aktuelle lenker i forhold til opphavsrett:

imovie

GarageBand on the App Store ‎- Microsoft Edge 27.03.2016 213038.bmp