Estetiske fag og digitale verktøy

Er du interessert i estetiske fag i barnehagen, koblet sammen med digitale verktøy? Da vil jeg anbefale boka «I materialenes verden» av Ann-Hege L. Waterhouse

VisBildeServlet«I det sjette kapittelet vendes blikket mot det digitale feltet. Forstår man et materiale som en fysisk substans som vi erfarer taktilt, og som vi kan holde i hånda og kjenne vekten av, kan det være vanskelig å tenke seg begrepet brukt i digital sammenheng. Tenker man derimot på materiale som noe som kan endre form både fysisk, visuelt og auditivt kommer også digitale elementer som lyd, pikselgrafikk, vektorgrafikk og film inn som formbare elementer. Vi arbeider da med simulerte materialer og materialitet gitt av kode.» (Kilde: Waterhouse)

«I boken I materialenes verden tar forfatteren for seg ulike materialtradisjoner og nye materialmuligheter i barnehagens kunstneriske virksomhet. Med inspirasjon fra billedkunst, arkitektur og design viser hun hvordan vi kan legge til rette for barns oppdagelse, utforsking, eksperimentering og kunstneriske uttrykk.» (Kilde: Bokkilden)