Læring med teknologi

Tidligere denne måneden underviste jeg som gjestelærer for ei stor gruppe barnehagelærerstudenter på UiS. Prosjektet som jeg deltok i het «Læring med teknologi» og ble ledet av Margrethe Jernes.

Studentene fikk i oppgave å lage animasjonsfilmer med fokus på et naturfaglig fenomen og læring. Det faglige knyttet til det å skape selve fortellingen er helt sentralt når en skaper en digital fortelling. Dette kommer tydelig fram i masteroppgaven min. Jeg brukte derfor en del tid på fortellingen som fenomen i undervisningen, i tillegg til fokus på selve animasjonsprosessen.

Prosjektet ble avsluttet med filmpremiere der studentene presenterte og viste filmene for hverandre.

en vulkan
En vulkan – skjermklipp fra en animasjonsfilm

. . .

Nettbrett og mobiler

Studentene brukte eget utstyr, og det var stor variasjon både i innhold og utforming. Noen laget hele filmen ved hjelp av iPad eller et Android nettbrett. En stor fordel med dette er at en kan ta bildene, ta opp lyd og redigere hele filmen på en og samme enhet. Noen brukte smarttelefon, enten til hele prosessen, eller til å ta bildene som de deretter overførte til en datamaskin. Det fungerer godt å ta bildene med mobilen, forutsatt at en har et stativ eller klarer å feste den slik at den ligger/står stødig (det samme gjelder når en bruker nettbrett). Noen slet imidlertid litt med å få overført bildene til datamaskinen fordi de manglet den «rette» kabelen, og det tar tid å overføre ca 300 bilder via «skyen». Noen redigerte hele filmen på mobilen, men flere opplevde at det var litt liten skjerm å jobbe på, i tillegg til å noen fikk problem med eksporteringen av den ferdige filmen, antakelig pga for lite minne eller for lite lagringskapasitet på mobilen.

 . . .

Apper

Apper som ble brukt var bl.a.: iStopMotion for iPad, StopMotionStudio for iPad og Android (gratis), iMovie (gratis) og GarageBand (gratis).

De studentene som laget animasjonsfilmen på datamaskinen brukte hovedsaklig MovieMaker for Windows og iMovie for MAC.

. . .

Kahoot

For å kartlegge studentenes erfaring med animasjon, brukte jeg Kahoot. Dette er et svært nyttig verktøy for å få en rask oversikt, i tillegg til at dataene (som er anonyme) kan lagres og hentes fram igjen seinere.

Kahoot
Skjermklipp fra https://kahoot.it

. . .

Padlet

For å få en oversikt over hvilke verktøy de ulike gruppene skulle bruke til det tekniske, brukte jeg Padlet. Dette er et annet nyttig verktøy som gir en forholdsvis god oversikt. Siden det var mange grupper som svarte samtidig, ble skjermen litt liten slik at ting la seg over hverandre. Vi fikk likevel en grei nok oversikt der og da, i tillegg til at også disse resultatene (som også er anonyme) kan lagres i ulike format, noe som gir en fullstendig oversikt.

padlet
Skjermklipp fra https://padlet.com/

. . .

Læring med teknologi

Jeg laget to korte animasjoner underveis i undervisningen, for å presentere ulike verktøy og ulike metoder å lage animasjonsfilmer på – i tillegg til en timelapsefilm med et tulipaneksperiment.

En vulkan

– eksempel på tre-dimensjonal animasjon med plastelina.

Eføytreet og marken

– eksempel på to-dimensjonal animasjon med naturmateriale.

Tulipan eksperiment

– en timelapsefilm


Publisert: