Barnehagebesøk i London med NPeD

Jeg reiste også denne gangen sammen med NPeD (Norsk Pedagogisk dataforening) til verdens største årlige utdanningsmesse i London

På Bett er det fokus på pedagoikk, fag og teknologi for barn og elever i alle aldre. NPeD organiserte og la til rette for en innholdsrik, tettpakket og interessant tur — både faglig og sosialt. Det var mange gode anledninger for å kytte kontakter, drøfte faglige utfordringer og dele erfaringer med andre «likesinnede». Anbefales!

Jeg fikk bl.a. med meg tre barnehage-/skolebesøk!

DSC_0272
Jeg reiser med NPeD til BETT

Jeg har valgt å dele inntrykkene mine fra turen i tre ulike blogginnlegg:

. . .

Barnehagebesøk i England

Jeg har vært på flere skolebesøk i England i løpet av de over 20 årene jeg har arbeidet i barnehage. Men, det har for det meste kun dreid seg om de eldste barna i barnehagen (5-6 åringene). Denne gangen fikk jeg besøke to barnehager med barn i alle aldersgruppene fra 3 til 6 år:

  • Oakdale Infants School, med barn fra 3 til 7 år.
  • Oakdale Junior School, med elever fra 7 til 11 år.
  • Ark Swift School, en kombinert barnehage og skole, med barn/elever fra 3 til 11 år.

. . .

Oakdale Infants School

Oakdale Infants School ble jeg først vist rundt både inne og ute av Mrs Cate Paczynska, som er lærer på den ene 4-5 års gruppa (reception class). Jeg fikk god anledning til å stille spørsmål og diskutere med henne. Deretter fikk jeg anledning til å gå rundt på egen hånd. Jeg snakket litt med noen av 4-5 åringene og fikk være med på en engelsk samling. Interessant og lærerikt!

Jeg var også innom en liten tur på Oakdale Junior School, og deltok i en interessant oppsummering og erfaringsutveksling mens vi hadde lunsj.

. . .

Ark Swift School

På Ark Swift School ble vi møtt av rektor og assisterende rektor, og fikk et innblikk i engelsk barnehage og skolehverdag. Vi ble også vist rundt i de ulike rommene, fra lokalene til 3-åringene, via reception og oppover i klasserommene til de eldre barna. Her fikk vi være med i en time med 7-8 åringer som laget presentasjoner i Sway. Elevene forklarte og viste oss hva de gjorde.

På alle besøkene fikk vi god anledning til å diskutere pedagogikk, fag og teknologi, barnehage-/skolesystemet i England og barns oppvekst i London. Tusen takk for at jeg fikk komme!

. . .

Barnehagebesøk

Alle de tre barnehagene hadde tydelige og uttalte retningslinjer mht hva vi fikk lov å fotografere og ikke, og hvordan vi kunne bruke bildene i etterkant. Retningslinjene var ulike på de tre stedene: alle steder fikk vi lov å fotografere, men et av stedene fikk vi ikke lov å ta bilder av barna. Andre steder fikk vi lov å ta bilder av barna, men må hente tillatelse dersom vi ønsker å publisere bildene på internett.

. . .

Likheter og ulikheter

Det er flere likheter mellom norske og engelske barnehager, men også mange ulikheter. En stor forskjell er arealet og golvplass. De stedene jeg besøkte hadde barna mye mindre plass å bevege seg på enn jeg er vant med.

En annen likhet/ulikhet er målstyringen. Opp til og med det de kaller for reception class (4-5 åringene), har de på samme måte som oss, en rammeplan å forholde seg til. Men til forskjell fra oss går 5-6 åringene i første klasse. Og der er det læreplanen som gjelder med svært strenge krav og målstyringer. I følge lærerne jeg snakket med er disse kravene så strenge at de ser seg nødt til å begynne med bl.a. bokstavinnlæring og skriveopplæring allerede i reception class (med 4-5 åringene).

Noen steder er barnehagetilbudet bare halv dag (enten formiddag eller ettermiddag), og da blir «programmet» lett veldig tettpakket, og oppstykket, med lite tid til lengre perioder med lek (sett i fra et norsk ståsted). Mens andre steder er barnehagetilbudet et fulltidstilbud, og da kan det lettere legges til rette for lengre perioder med lek.

Begge barnehagene jeg besøkte la vekt på temaperioder. Dette kom tydelig fram av dokumentasjonen på veggen, i aktivitetene, og delvis også i innredningen. Lærerne la vekt på at temaet skulle bidra til å skape en helhet i barnehage-/skoletilbudet. Dette er musikk i mine ører, jf boka jeg har skrevet om temaperioder og prosjektarbeid: «Hvorfor har vi blå striper på armen?» Samtidig tror jeg nok at barna i Norge i mye større grad enn i England får anledning til å medvirke i barnehagehverdagen, som jeg legger stor vekt på i boka. Tenker da særlig på det at aktivitetene skal ta utgangspunkt i barnas interesse, nysgjerrighet og undring, som er nedfelt i den norske barnehageloven:

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven, §2: Barnehagens innhold)

. . .

Se også:


Publisert: