Lærende nettverk om teknologi

Lærende nettverk om teknologi

Natalia Kucirkova, professor ved UiS, har skrevet om lærende nettverk som en prøvearena for digital teknologi i barnehagen. Teksten er publisert på blogg.forskning.no.

Hvordan kan vi utvikle kunnskap om fordeler og utfordringer vedrørende bruk av digital teknologi i barnehager?

I PUST prosjektet har vi jobbet med lærende nettverk som metode sammen med ansatte fra flere barnehager siden 2019. Dette forskningsbaserte samarbeidsprosjektet hadde som mål å utvikle og styrke barnehagepersonalets profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom et workshop-basert kompetanseutviklingsprogram. To forskere fra Universitetet i Tromsø og to forskere fra Universitetet i Stavanger har samarbeidet med sine nettverk av lokale barnehager i Sør-Rogaland og Tromsø.

På hver workshop deltok minst to representanter fra hver barnehage, inkludert ledelsen (styrer) på noen av samlingene. Dette var viktig for å skape en helhetlig tilnærming i hver barnehage. Dette var også viktig for å unngå at all IKT-bruk delegeres til én person. 

PUST prosjektet viser at lærende nettverk med ulike aktører tilknyttet barnehagesektoren er en god prøvearena for utforsking og erfaringsutveksling om digital teknologi i barnehagen.

Klikk her for å lese hel teksten: Jobber mot et lærende nettverk og en prøvearena for digital teknologi i norske barnehager

Se også: Digitale muligheter


Publisert: