Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning for barnehagelærere

Universitetet i Stavanger tilbyr fra høsten 2023 en ny nettbasert videreutdanning for barnehagelærere som arbeider i barnehage: «Digital kompetanse i barnehagen».

Jeg skal være emneansvarlig for studiet.

Søknadsfrist: 1. mars

Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen? Da er dette nettbaserte videreutdanningsstudiet noe for deg.

Digital kompetanse i barnehagen er et profesjonsrettet videreutdanningsstudium (30 studiepoeng) på masternivå, rettet mot barnehagelærere som arbeider i barnehagen. Studiet er et nettstudium og gjennomføres på deltid over ett år, med en organisering tilpasset barnehagelæreres arbeids- og studiesituasjon. Emnet kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Studiet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er tilgjengelig i Udirs studiekatalog for 2023-24. 

Ny videreutdanning for barnehagelærere

  • Nettbasert, på deltid og profesjonsrettet

Lenker til flere bloggartikler om Digital kompetanse