Klikk der! 2011

Klikk der! — en interessant og spennende IKT-konferanse for barnehagefolk, med stor variasjon i foredragsholdere og tema. Mange kreative ideer, og viktige innspill i debatten om hva digitale verktøy i en barnehage skal og kan være.

Ole Hamre som startet det hele, var utrolig inspirerende. Spennende hvor mye det går an å få ut av lyd. Dette ønsker jeg å ta tak i selv!

. . .

Digitale medier i barnehagen

Elisabeth Staksrud v/ UiO hadde fokus på hvorfor det er viktig med digitale medier i barnehagen.

Få med alle!!

Ha det gøy (vis barna alle mulighetene, prøv ut ulike ting, eksperimenter).

Legg et trygt grunnlag (snakk med barna, vær tilstede som aktive voksne).

Oppdra foreldrene (barnehagen og personalet må gå foran som et godt eksempel, sett fokus på nettvett, bildebruk m.m.)

Disse 4 punktene er i følge henne barnehagens viktigste rolle (og jeg er så enig!). Hun fortalte at bare 4-6% av barna i dag ikke har tilgang til internett hjemme – de må få tilgang i barnehagen. De andre barna har allerede mange års erfaring med nettbruk når de begynner på skolen. Alderen for når barn begynner å bruke internett er stadig synkende.

. . .

Digital danning

Svein Sando v/ Dronning Mauds Minne Høgskole hadde fokus på digital danning. Barna må gjøres robuste til å møte den digitale hverdagen, men samtidig empatiske til selv å opptre dannet. Barnehagen må forberede barna, og gi de gode IKT vaner, slik at de er i stand til å møte virkeligheten etter hvert som de blir eldre. Mangfoldet er typisk for vår tid – både papir og iPad. Han hadde også fokus på etikk, en bevisst bildebruk og interne filtre, og avsluttet med å si at den voksne kompetansen er nøkkelen. Profesjonelle oppdragere er nødt til å forholde seg kompetent til IKT: «Lær deg litt mer om IKT og slipp barna løs».

. . .

Andy Warhol

«Andy Warhol i barnehagen» ved Kristin Nyberg fra Kulturparken barnehage og Ann-Hege L. Waterhouse v/ HiO. Jeg hadde hørt samme foredrag i fjor, men ikke Elin (som var med meg). Det var dette som gav oss inspirasjon til å jobbe med bildemanipulasjon og Andy Warhol (se Ansiktsuttrykk og digitale verktøy). De hadde fokus på IKT som et skapende verktøy på lik linje med andre verktøy, IKT gir det estetiske nye muligheter.

. . .

Ansiktsuttrykk og digitale verktøy

Elin og jeg hadde tatt en utfordring, og hadde med posterplakater av 4-5 åringene sitt arbeid med sosial kompetanse og følelser, for å vise noe som vi gjør i barnehagen. Barna har vært med og laget plakatene, og syntes det var spennende at de skulle være med på en konferanse.

Vi jobbet blant annet med ulike ansiktsuttrykk over lang tid vinteren 2010. Barna viste forskjellige ansiktsuttrykk, som ble fotografert. Så tok vi opp lyd, og laget en digital fortelling av dette. Høsten 2010 jobbet de samme barna med bildemanipulasjon, etter inspirasjon fra Andy Warhol. Dette er eksempler fra plakatene. Alt er også beskrevet i boka Del gleder – digital kompetanse i barnehagen.

. . .

IKT-senteret

Både direktør Sylvi Barman-Jenssen og seniorrådgiver Barbro Hardersen var tilstede, og informerte om nytt ved IKT-senteret. De er opptatt av at kunnskap om IKT skal utvikles og spres, og ønsker å bidra til å dele gode erfaringer. Kompetanseheving i barnehagesektoren er viktig for senteret. Barnehagen i utdanningen – IKT i utdanningen. IKT må omhandle barnehagen. Senteret ønsker å lage en kompetanseutviklende plan for barnehagesektoren. Hva skal digital kompetanse og ferdigheter være som basiskompetanse i barnehagen? Dette gjelder både for de voksne og for barna. Senteret skal også oppdatere nettsidene sine, med mer fokus på barnehagen: kunnskapssentral, informasjonsdeling og møtested for hva som skjer på sektoren. Gleder meg til dette!


Publisert:

Skrevet av:

.