Den lille musa leter etter en venn

Boka «Den lille musa leder etter en venn» av Eric Carle handler om ei mus som er ensom, og som går fra dyr til dyr og spør om de skal være venner. Alle dyra svarer «nei», utenom ei annen liten mus til slutt som sier «ja». Dette eventyret brukes i en digital fortelling med 3-4 åringer — og barna er med på hele prosessen.

Den lille musa leter etter en venn

. . .

Tema i samling

Barnehagen har et stort fokus på sosial kompetanse, og 3-4 åringene har brukt boka  «Den lille musa leter etter en venn» som tema i samlingene i vinter. Personalet bruker konkreter, bilder og boka når eventyret fortelles. Barna er med og forteller eventyret, og de leker med figurene etterpå. Barna og de voksne har snakket om vennskap, og hva vi ønsker å få som svar når vi spør om å få være med på leken, og hvordan det føles om noen sier «nei». Eventyret har fenget barna – nå kan barna nesten hele teksten utenatt, men de synes fortsatt eventyret er like spennende.

. . .

Tar bilder av figurene

For noen uker siden ble det tatt bilder av alle dyra etter hvert som de ble presentert i ei samling. Disse og en del andre bilder ble vist på den interaktive tavla til barna. Personalet har hatt med seg diktafonen i noen samlinger, og tatt opp lyd. I begynnelsen sa ikke barna så mye, og det var helst den voksne vi hørte på opptaket etterpå. Ved innføring av alle nye verktøy, er det viktig at barna får tid til å gå gjennom et «rablestadie» først, og de må få tid til å bli kjent med verktøyet. Noen av barna hadde vært med og tatt opp lyd før, men for mange av barna var det nytt. Vi har derfor tatt med diktafonen flere ganger.

. . .

Lydopptak

I dag var barna på tur, og eventyret med konkretene ble brukt i samlinga på tur også. Jeg var med på turen i dag, og hadde med diktafonen. Den voksne innledet starten av eventyret, viste bildene i boka og tok fram de ulike dyra etter hvert, og barna fortalte. Noen av barna husket svært detaljerte beskrivelser av de ulike dyra, fra teksten i boka. Barna, med litt hjelp av den voksne, fortalte hele eventyret! Da det var slutt, fikk barna høre på det de hadde sagt. De var svært fornøyde med seg selv! Og jeg som satt litt på sidelinja var helt imponert!!

Da vi var ferdige, snakket vi litt om lyden vi hadde tatt opp, som vi nettopp hadde lyttet til. Vi snakket om bildene vi hadde tatt, og barna fortalte at det skal bli til en film. Barna er bare 3-4 år. Barnehagen lager en del digitale fortellinger i løpet av et barnehageår, med alle de ulike aldersgruppene, og barna får derfor anledning til å tilegne seg mye konkret kunnskap om digitale verktøy gjennom egne, konkrete erfaringer. Barna ser på dette som helt naturlig!

. . .

Redigering

3-4 åringene var med og redigerte sammen bildene og lyden og teksten i forrige uke. Først sjekket vi at det var de rette bildene. Så lastet vi over lyden fra diktafonen, via en kabel, til datamaskinen. Barna var svært opptatte av at lyden måtte være med, men de lurte litt på hvordan vi skulle få lyden over fra diktafonen til datamaskinen… Vi tok derfor denne delen veldig steg for steg, og fortalte hva som skjedde underveis. Barnehagen har ei interaktiv tavle, og da er det lett for barna å følge med på hva som skjer, og bl.a. legge merke til når datamaskinen «tenker» og vi må vente litt. Barna er glad i farger, og det var viktig at alle fargene ble representert på teksten som vi skrev. Så lagret vi, og første utkast av filmen var ferdig. Da vi så den, fant vi fort ut at lyden ikke helt stemte med bildene, men den finredigeringa ble vi enige om at jeg skulle ta meg av seinere.

I dag var filmen ferdig, og den endelige versjonen ble presentert for barna. De var veldig fornøyde, og stolte av seg selv! «Se, der e mi hånd!», «Den tok eg», «Det sa eg» og «Det sa du!» var kommentarer fra barna underveis.

. . .

Publisering

Så publiserte vi filmen på barnehagens nettside, og sendte en e-post til foreldrene. Så nå kan barna se filmen hjemme og. Bildene i denne filmen er helt supre for internett: en ser hendene til barna og dyra, men ikke noe mer. Lydopptaket bærer litt preg av å være tatt opp ute, for der er en del bakgrunnstøy (fra klærne), men ellers er det et godt opptak.

. . .

Nasjonalbiblioteket

Tips: Nasjonalbiblioteket har publisert en del bøker på internett, bl.a. flere bøker av Eric Carle. Se https://www.nb.no


Publisert:

Skrevet av:

.