Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm 2

Utdrag fra presentasjon på Klikk der! – Oslo 16. mars.

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvor skal vi  begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste?

Snapshot000008 Snapshot000015

Jeg startet med å presentere progresjonsplanen som boka Del gleder tar utgangspunkt i. Du finner hele progresjonsplanen her. Tiltakene i progresjonsplanen viser hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og utfordrende måte. Målsetningen med progresjonsplanen er at den skal sikre en mer systematisk bruk av digitale verktøy, og dermed sikre barns utvikling steg for steg. Samtidig skal planen gi personalet ideer til skapende og kreativ bruk av forskjellige digitale verktøy sammen med barna. Alle barna skal ikke gjøre alt, men alle skal få nye utfordringer etter hvert som de blir eldre. Overgangen mellom de forskjellige aldersgruppene er glidende, og planen kan lett tilpasses den enkelte barnehage.

Gjennom  arbeid med animasjonsfilm, kan barna delta aktivt, fra ide til ferdig  produkt. Jeg viste helt konkret hvordan en animasjonsfilm kan lages, og  presenterte aktuelle verktøy i dette arbeidet.

Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm

Start med å gjøre barna kjent med lyd og lydopptak, gjerne ved hjelp av en diktafon (som jeg har skrevet om flere ganger her på bloggen). Ta opp barnas sang, rim og regler. Dette kan en gjerne starte med så fort de begynner å synge selv, og mange barn synger før de snakker. Så kan en gå over til å ta opp lyd til en enkel digital fortelling. Deretter er det på tide å begynne å eksperimentere med ulike lyder. I steden for å laste ned diverse lydeffekter på ulike nettsteder, kan barna lage egne lydeffekter. Dette er spennende både for barn og voksne, og barna har mange gode ideer i dette arbeidet. Gjennom konkrete jobbingen med lyd på ulike måter, opparbeider barna seg mye konkret og variert erfaring, og da er det på tide å lage en animasjonsfilm. Animasjon er illusjon av bevegelse, i form av enkeltbilder satt sammen med lyd og tekst.

Når barna er med og skaper en animasjonsfilm, er det viktig at de får være med på hele prosessen – fra ide til ferdig produkt:

  1. Bli enige om hva dere skal lage film om. Start gjerne med et tankekart der alle barnas ideer skrives opp. Så må en i samarbeid med barna bli enige om hva som er det viktigste av alt det viktige. Det er lurt å skrive ned handlingen i filmen. Det er viktig å forenkle historien, lag heller flere episoder som etterpå kan kobles sammen til en film.
  2. Hvilke figurer skal være med i filmen? Har vi noe vi kan bruke, eller må vi lage noe? Bruk få figurer og begrens antall figurer som det skal flyttes på. Men ta gjerne med flere figurer som en del av bakgrunnen.
  3. Hvordan skal bakgrunnen være? Det er lurt å bruke lyse farger, slik at ikke bakgrunnen «stjeler» for mye av lyset.

Når planleggingsfasen er over, kan selve animasjonsfilmen lages:

  1. Ta bildene. Bruk webkamera og overfør bildene til interaktiv tavle eller storskjerm slik at de barna som venter på tur og kan følge med, eller bruk vanlig digitalt kamera (men da må bildene overføres etterpå).
  2. Rediger filmen – barna liker å være med på dette
  3. Skriv teksten som skal være med i filmen
  4. Ta opp lyd, og legg det inn på filmen, eller finn den aktuelle musikken.
  5. Snurr film!

Hele fremgangsmåten med å lage animasjonsfilm sammen med barn er detaljert beskrevet i boka Del gleder.

Ta inn hele skjermen 18.03.2012 190318.bmp

Utdrag av bildene som ble tatt til animasjonsfilmen «En hai møter en enøyd fisk», animasjonsfilmen som ble laget på «direkten» på Klikk der!

Filmtriks: Haien spiser fisken. Dette gjøres ved å la haien spise litt og litt til det til slutt ikke er mer igjen av fisken. Når haien har spist hele fisken, hoster han opp et skjelett (etter en ide av en 5-åring). Da legges skjelettet inni munnen på haien, og nye bilder tas.

Ta inn hele skjermen 18.03.2012 190546.bmp

Bildene ble lastet inn i WindowsMovieMaker. For at det skal bli flyt i bevegelsen, ble varigheten til hvert bilde stilt på 0,1sek. Etterpå ble varigheten på noen av bildene (det første og det siste og noen få midt i) endret til 3-5sek, for å skape en forventning hos publikum. Så la vi på noen overganger, og tittel (resten av teksten har jeg lagt på i etterkant). På konferansen la vi og på lyd (men siden lyden ikke passet til handlingen i filmen, har jeg tatt den vekk). Kos deg med filmen.

Flere eksempler på animasjonsfilmer laget i barnehagen: Banankassebygging og Omis.