Elektroniske skjema via nettside

Ta inn hele skjermen 13.03.2012 222818.bmp
Tekst med lenke til det elektroniske skjemaet

Det nærmer seg fristen kommunen har satt overfor til foreldrene å gi tilbakemelding om når barna skal ha sommerferie. Det er arbeidskrevende å legge inn 90 barn manuelt i et regneark med rette ferieuker. Derfor er jeg svært fornøyd med muligheten til å lage elektroniske skjema via nettsida. Vi bruker MOAVA som nettsideleverandør, og de elektroniske skjemaene fungerer svært bra.

Jeg skriver først inn den kommunale teksten vedrørende ferie (jf vedtekter), og så legger jeg inn selve skjemaet. Da må jeg bruke kildekoder (som jeg egentlig ikke kan…), men da kopierer jeg bare et oppsett fra MOAVA. Jeg endrer på noe, tar vekk noe og legger til noe (ved å kopiere de ulike kodene). En gang klarte jeg å endre litt for mye, slik at Send-knappen kom helt feil… Men da benyttet jeg meg av supporten, og noen timer senere var dette rettet på igjen.

Ta inn hele skjermen 13.03.2012 222900.bmp
Utdrag fra skjemaet

Når som helst (både underveis og etter at fristen er ute), kan alle dataene importeres inn i et regneark (f.eks. ei Excel-fil). Da kan vi lett se hvem som har levert og hvilke ferieuker de har satt opp. Det er denne lista vi senere bruker for å lage det endelige ferieoppsettet. Noe redigering og sjekking må fortsatt gjøres «for hånd» og manuelt, men betydelig mindre enn før!

. . .

Gjenbruk av elektroniske skjema

Når et barnehageår er slutt, tar jeg utgangspunkt i aktiviteter som har vært (i kalenderen), og endrer datoen på de som jeg ønsker å bruke på nytt (da «kopieres» de). Dermed slipper jeg å legge inn alle kodene og alt på nytt. Det eneste som da må endres er datoene / ukene og navnet på fila som dataene skal importeres inn i. Jeg bruker derfor årstallet bakerst på fila, og navn på hva det er (unngå æ, ø og å).


Publisert: