EECERA 2019

EECERA-konferansen 2019

Har nylig kommet hjem etter noen utrolig flotte og inspirerende dager på EECERA-konferansen 2019 – i Thessaloniki i Hellas. Mange interessante sesjoner og spennende og lærerike diskusjoner.

. . .

EECERA

EECERA (European Early Childhood Education Research Association) er en årlig internasjonal forskningskonferanse med deltakere fra HELE verden, der hovedfokuset er tidlig barndom. EECERA-konferansen 2019 er den 29. konferansen!

Det faglige innholdet på EECERA består av en miks av plenumsforedrag (keynotes), ulike parallellsesjoner, poster-presentasjoner og ped-talks (10 minutters sesjoner). Men minst like viktig er nettverksbyggingen inni mellom med forskere fra et vidt spekter knyttet til tidlig barndom (0-8 åringer) fra hele verden. Det blir også avholdt flere møte i ulike SIG-grupper (special interest group) som en del av konferansen, der en kan møte andre som er interessert i samme tema som en selv. 

. . .

Multimodale digitale fortellinger som gruppeaktivitet

Fra presentasjonen min.

Jeg presenterte funn fra PhD-studien min på et symposium sammen med nordiske og greske forskere fra SIG-gruppen Digital childhoods, multimodality and STEM. Jeg fikk mye ut av den sesjonen! Tittelen på presentasjonen min var «Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten». Her hadde jeg fokus på barnehagelærernes pedagogiske strategier for hvordan de involverte barna i prosessen. Innholdet er hentet fra en av de tre artiklene jeg skriver. 

Kort om metodologien jeg bruker.

. . .

Sesjon om metodologier

Jeg ledet også en sesjon med forskere fra Australia og Brasil – som jeg ble kjent med da jeg var på utenlandsopphold ved QUT i fjor. I denne sesjonen presenterte forskerne ulike metodologiske tilnærminger for å få innsyn i barns lek («Methodological observations on the secret life of children’s play»). Hva skjer i barns lek utenfor voksnes blikk? Spennende og interessant! 

. . .

Nettverksbygging

EECERA er en utrolig flott arena til å bli kjent med nye og «gamle» kjente fra hele verden. Utrolig kjekt å møte igjen personer som jeg traff da jeg var i Australia. Kjekt med konferanser som bringer oss sammen igjen!

Neste EECERA konferanse er september 2020 – i Zagreb i Kroatia.

Presentasjon av neste års arrangør på avslutningsseremonien.

Publisert:

Skrevet av:

.