Digital fortelling: «Ti indianere»

I dag begynte 4-5 åringene å lage en digital fortelling om sangen «Ti indianere». Barnehagen jobber for tida med et matteprosjekt med fokus på form og farge.

Vi har lånt indianerfiguren fra boka «Fem seks, det kommer en heks» (Gan Aschehoug). Måtte derfor spørre de om lov først, siden vi ønsker å publisere sangen på barnehagens nettside når den er ferdig.

Først snakket vi med barna om hvordan indianeren kan overføres til datamaskinen. Vi prøvde først å helt konkret henge indianeren fast på skjemen, men det ble ikke rett… Vi tok indianeren med oss bort til skanneren, og fikk skannet den inn på datamaskinen. Så kunne vi åpne den opp både som liten og som stor!

Neste skritt var å laste indianeren over i PowerPoint, og kopiere den mange ganger til vi hadde 10 like store indianere. Barna sang sangen mens vi jobbet med bildene på datamaskinen.

Jeg kommer tilbake til denne fortellingen seinere.