Bør toåringen få leke seg med ipad?

Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen har ledet den første norske undersøkelsen om små barn og digitale medier, som blir klar nå til våren. Den viser at småungenes digitale kompetanse er overraskende høy. Fire av ti under tre år bruker digitale medier. (Aftenposten, 11.02.12)

Selv om barn bruker ulike digitale medier, både hjemme og i barnehagen, er tradisjonelle verktøy fortsatt like viktige som før. Tradisjonelle verktøy kombinert med ulike digitale verktøy gir imidlertid mange nye, spennende kombinasjoner og muligheter. Det er viktig at all bruk settes inn i en pedagogisk sammenheng, enten det heter nettbrett, data, skanner m.m.


Publisert: