Digital dømmekraft på DAB 2018

Digital dømmekraft på DAB 2018

Digital Arena Barnehage 2018:

Jeg skal lede fagseminar 2E om digital dømmekraft på DAB 2018 i uke 11 (i Bodø, Oslo og Hamar). Mari Fagerheim skal lede det samme seminaret på i uke 10 (Trondheim, Kongsberg og Kristiansand).

Digital arena barnehage er en konferanse om digital praksis i barnehagen – lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy. (DAB-konferansen)

. . .

Digital dømmekraft i barnehagen

– Hva er lov? Hva er lurt?

I den nye rammeplanen for barnehagen er digital dømmekraft et sentralt begrep. Digital dømmekraft favner prosesser der barna tas med og gis mulighet til å reflektere over muligheter og konsekvenser ved bruk av digitale verktøy og sosiale media. I en digital tidsalder er kunnskap om og ferdigheter i bruk av digitale verktøy og medier en del av dannelsesprosessen. Det handler om å bruke digitale medier og Internett på en klok og etisk forsvarlig måte. I dette fagseminaret kommer vi inn på hva digital dømmekraft er og hvordan personalet kan arbeide med dette sammen med barna. (https://imtec.org/)

Benytter også anledningen til å tipse om musikkvideoen «Det er DU som bestemmer!» som jeg har skrevet om i et tidligere blogginnlegg.

Jeg ser fram til innholdsrike og interessante konferanser!

Her kan du lese mer om DAB-konferansene.


Publisert:

Skrevet av:

.