Fengende musikkvideo om personvern

Digital dømmekraft på DAB 2018
«Kan jeg ta bilde av deg?» (hentet fra http://pixabay.com/no/)

Det er DU som bestemmer!

En fengende musikkvideo om personvern fra Snøball laget på oppdrag fra DuBestemmer.no.

Filmen ble lansert på den internasjonale Safer Internet Day – 8. februar – og bør absolutt kunne bli en «hit» i barnehagen!

. . .

Barn har rett til å si sin mening – og bli hørt!

  • Husk å spørre om lov før du fotograferer barn!
  • Husk å spørre om lov før du deler bilder av barn med andre!
  • Snakk med barna om bildene!

Dette er sentrale stikkord i Datatilsynets nye og oppdaterte versjon av brosjyren «I beste mening» og Dubestemmers nettside «Bilder av barn på nett» – som alle må være obs på når de fotograferer – både barn, unge og voksne!

«Barns gryende forståelse for deres rettigheter og plikter knyttet til bilder av dem selv og andre anser vi som en svært sentral kompetanse i en verden der bilder produseres og deles som aldri før. Å styrke barns gryende forståelse for personvern, og gi barna gode vaner allerede i barnehagen er dessuten et viktig bidrag i arbeidet for et godt psykososialt læringsmiljø.»  (Dubestemmer.no – Bilder av barn på nett)

Heftet er publisert på www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/