Digital dømmekraft på DAB 2018

Fengende musikkvideo om personvern

Det er DU som bestemmer!

En fengende musikkvideo om personvern fra Snøball laget på oppdrag fra DuBestemmer.no.

Filmen ble lansert på den internasjonale Safer Internet Day – 8. februar – og bør absolutt kunne bli en «hit» i barnehagen!

. . .

Barn har rett til å si sin mening – og bli hørt!

  • Husk å spørre om lov før du fotograferer barn!
  • Husk å spørre om lov før du deler bilder av barn med andre!
  • Snakk med barna om bildene!

Dette er sentrale stikkord i Datatilsynets nye og oppdaterte versjon av brosjyren «I beste mening» og Dubestemmers nettside «Bilder av barn på nett» – som alle må være obs på når de fotograferer – både barn, unge og voksne!

«Barns gryende forståelse for deres rettigheter og plikter knyttet til bilder av dem selv og andre anser vi som en svært sentral kompetanse i en verden der bilder produseres og deles som aldri før. Å styrke barns gryende forståelse for personvern, og gi barna gode vaner allerede i barnehagen er dessuten et viktig bidrag i arbeidet for et godt psykososialt læringsmiljø.»  (Dubestemmer.no – Bilder av barn på nett)

Heftet er publisert på www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/