La meg skape digitalt

La meg skape digitalt

I tillegg til å gi barna anledning til å skape med tradisjonelle materialer, bør en også gi de anledning til å skape digitalt! Det handler ikke om enten eller, men om både og!

Mulighetene knyttet til tradisjonelle skapende aktiviteter er uendelige. Men når en også kobler på alle mulighetene som den digitale teknologien gir oss – blir mulighetene enda flere! Gi barna anledning til å skape med maling, naturmaterialer, formingsmasse, plastelina, tegning, gjenbruksmaterialer OG digital teknologi.

Det er nettopp dette denne bloggen handler om – digital kreativitet – eller kreative og skapende aktiviteter der digital teknologi er en del av materialene som brukes. Se f.eks. blogginnlegget Digital kunst med barnas bilder.

Se også bloggens Facebookside

. . .

Kreative design prosesser

I PhD-prosjektet mitt fokuserer jeg på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi – nærmere bestemt multimodale/digitale fortellinger. Jeg ser på multimodale/digitale fortellinger som gode anledninger for barna til å være kreative, til å uttrykke seg selv på ulike felt, også estetisk, og å uttrykke sine egne tanker, ideer og meninger – forutsatt at barna blir involvert i prosessen og gis tid og rom til å delta og bidra. FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen er sentrale dokument for meg knyttet til dette. I feltarbeidet mitt har jeg bl.a. observert barnehagelærere som sammen med en gruppe barnehagebarn har produsert multimodale fortellinger med utgangspunkt i ei samtale basert leseøkt av e-boka «En fisk til Luna». Jeg er interessert i hele situasjonen og alt knyttet til prosessen og produktet.

La meg skape digitalt


Publisert:

Skrevet av:

.