Den digitale barnehageprisen 2015

Den første digitale barnehageprisen som blir utdelt av Senter for IKT i utdanningen gikk til Kleppe friluftsbarnehage «for innovativ bruk av digitale verktøy i barnehagen!»

DSC_0218red
Grethe, Elin og Marianne med det synlige beviset på at vi har vunnet den digitale barnehageprisen 2015!

Det var tre stolte representanter fra barnehagen som mottok prisen på Barnehagekonferansen i Bergen i går (12.02.15)!

Prisen oppleves som en god anerkjennelse på det pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagen, på alle gruppene. Eksempelet som vi sendte inn til konkurransen, er et av mange konkret eksempler som er gjennomført i barnehagen gjennom mange år. Felles for alle er at barnemedvirkning er helt sentralt, digitale verktøy brukes som naturlige verktøy når det er naturlig- og at hele personalet er med.

DSC_0208-red

 

Presentasjon av animasjonsprosjektet

I presentasjonen av animasjonsprosjektet «Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen» la vi vekt på følgende:

. . .

Fra ide til ferdig produkt

Grethe påpekte at alle 5-6 åringene på gruppa deltok i hele prosjektet fra ide til ferdig produkt. Animasjonsprosjektet var en del av et større temaarbeid, og et konkret eksempel fra barnehagehverdagen vår. Prosjektet var planlagt å vare i 3 måneder, men pga barnas engasjement, varte det i 5 måneder!

Prosjektet startet med at de voksne gav barna inspirasjon og la tilrette for et kjent eventyr. Barna hadde imidlertid helt andre planer, noe som tydelig kom fram i det første tankekartet… (se nederst). Barna hadde ikke med noen ting fra eventyret, men snakket om planeter, verdensrommet, rockestjerner, forelskelse, politi, raketter og bomber. Barna snakket også mye om filmtricks, for det hadde de hørt om fra eldre søsken som hadde gått i barnehagen og laget film før. Gruppa laget flere tankekart, og bildet viser et av de siste. Til slutt ble barna enige om en fortelling som de brukte i filmen.

I filmskaperprosessen var vi innom alle fagområdene i rammeplanen, men med hovedfokus på Sosial kompetanse – Kommunikasjon, språk og tekst – Kunst, kultur og kreativitet – Natur, miljø og teknikk.

. . . 

Barns medvirkning

Elin la vekt på barnemedvirkningen som var helt sentral i filmprosessen, og at alle skulle få et eierforhold til filmen. Barna fikk TID til å dele sine tanker og ideer, og de ble tatt på alvor. Dette førte til et stort engasjement hos både barna og de voksne. Politien som står og passer på at alt går fint og riktig for seg når rockestjernene skal gå inn i romskipet, er en konkret ide fra et av barna.

Alle kulissene er laget av barna, og de brukte mange ulike maleteknikker i dette arbeidet. Barna laget også hver sin rockestjerne, og alle de 12 rockestjernene fikk hver sin helt unike personlighet!

For å stimulere sansene, lå barna på gulvet og kikket på såpebobler i ei samling. Da sa et av barna: «Det ligner på planeter,» og slik ble såpeboblene også en del av filmen. De voksne så flere synlige resultat blant barna underveis i prosjektet, bl.a. at barna samarbeidet bedre og bedre og utviklet en god gruppefølelse. Barna brukte også ofte scener fra filmen i leken, både inne og ute. Prosjektet ble avsluttet med en utstilling og filmpremiere med foreldrene. Barna gav tydelig uttrykk for at de var stolte over filmen sin!

. . .

Det kreative og skapende – en viktig motivasjonsfaktor

Marianne la vekt på at det kreative og skapende har vært en viktig motivasjonsfaktor for personalet i arbeidet med digitale verktøy sammen med barna, gjennom flere år – og hele personalet er med! Barnehagens progresjonsplan har også vært en god hjelp i personalets kompetanseutvikling, fordi den inneholder konkrete tips til hvordan vi kan bruke digitale verktøy sammen med barna.

Barna laget alt selv i animasjonsfilmen, også musikken, som er viktig i forhold til opphavsrett. Digitale verktøy er ikke målet, men sentrale verktøy for å arbeide med bl.a. prosessmålene i rammeplanen. Gjennom filmtricks kan vi gi barna konkrete erfaringer med mange ulike ting, f.eks. at både rockestjerne-figurer og barna selv kan forsvinne inn i noe… «Kan vi gå gjennom veggen?» «Nei…» svarte barna, men så… «Ja, det gjorde me – på ekta!» Og med tegnefilmeffekt på filmen, og kan den trygt deles via barnehagens nettside.

SKAPE og DELE er sentrale nøkkelord innenfor digital kompetanse, og sentrale kompetanser for det 21. århundret.

Det var en stor ære å motta den første den digitale barnehageprisen! Tusen takk!

Lysbilde4

Klikk her for flere blogginnlegg om dette animasjonsprosjektet.


Publisert:

Skrevet av:

.