Digital kreativitet i barnehagen

Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen

5-6 åringene har nylig laget animasjonsfilmen «Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen», og i dag var barna med og publiserte filmen på barnehagens nettside. Barna har vært: tekstskapere, filmsjefer, skuespillere, musikere, regissører, og de har vært med og publisert filmen på internett. . . . Fortelling og kulisser Først laget vi fortellingen, så malte

Les mer

Digital oppvekst i Giske kommune

Hvorfor har vi blå striper på armen? Dette var tittelen på plenumsforedraget mitt på konferansen Digital oppvekst i Giske kommune nå nettopp. Jeg la stor vekt på koblingen mellom digital teknologi, pedagogikk og fag, og at teknologien skal tas i bruk fordi det har en hensikt og gir aktiviteten en

Les mer

Tema-/prosjektarbeid

[Innlegget inneholder reklame] Sommeren er på hell, og et nytt barnehageår starter snart opp. I den forbindelse vil jeg sette fokus på tema-/prosjektarbeid med barn. Kleppe friluftsbarnehage har i flere år organisert det pedagogiske arbeidet i tema-/prosjektarbeid, og har svært gode erfaringer med denne arbeidsformen. Dette er beskrevet med teori og

Les mer

Fra muntlig til digital fortelling

Sesjon 3C på NKUL 2016 «Når barn involveres i produksjon av digitale fortellinger, er både den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen til personalet helt sentral.» (fra presentasjonen av min sesjon på NKUL.no) I denne sesjonen tok jeg utgangspunkt i masteroppgaven min, om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Jeg fokuserte på

Les mer

NRK Ytring

6. mars 2016 deltok jeg i debattprogrammet NRK Ytring. Her beskrev jeg helt konkret hvordan personalet i Kleppe friluftsbarnehage bruker nettbrett og andre digitale verktøy sammen med barna i skapende og kreative prosesser. Jeg brukte bl.a. animasjonsprosjektet Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen som et konkret eksempel. Debatten var i anledning IKT-senterets lansering av Barnehagemonitor

Les mer

Faglige artikler og blogginnlegg

Oppdatert 3. mai 2022 En oversikt over faglige artikler og blogginnlegg som jeg har skrevet for ulike nettsider og tidsskrift. (I tillegg til artiklene nedenfor, har jeg også skrevet flere vitenskapelige artikler – se sida Vitenskapelige artikler.) . . . FILIORUMs ressursbank Undheim, M. (2022). Barnehagebarn lager animasjonsfilm. https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm .