Kategori: Kurs/Konferanse

 • eTwinning konferanse 2014

  Jeg har nylig vært på en spennende og interessant eTwinning konferanse i Roma sammen med 500-600 andre lærere fra barnehage til vgs i hele Europa. Temaet var «Openiong Education – Innovation in teaching & learning». Målet er å bruke IKT og digitalt innhold for å stimulere nye læringsveier for elevene. Det var flere gode internasjonale…

 • Mitt eller ditt?

  Jeg deltok nylig på på IKT-senterets seminar Mitt eller ditt? — både som deltaker og som foredragsholder. I tillegg til meg, presenterte ansatte fra Linjen barnehage og Fjellund barnehage sine erfaringer. Spennende å høre erfaringer fra andre barnehager — mange konkrete tips og ideer! Selv snakket jeg om kreativ bruk av bilder og lyd, med barns…

 • Kunnskapsministeren på Forskerfrøkonferansen

  Jeg var så heldig å få delta på Forskerfrøkonferansen i Oslo 3. – 4. februar. Den ble åpnet av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen. . . . Undring og nysgjerrig Han brukte ordene undring og nysgjerrighet mange ganger i innlegget sitt. Han la vekt på at samfunnet trenger mennesker som lurer på noe og som forsker…

 • Skifte kurs

  Profesjonsfaglig digital kompetanse Jeg var så heldig å bli invitert til å være med på Senter for IKT i utdanningens første Workshop om profesjonsfaglig digital kompetanse. Der drøftet vi hva som karakteriserer profesjonsrettet digital kompetanse i en barnehagesammenheng – og hvordan vi kan Skifte kurs: Hvilken kompetanse trenger en barnehagelærer? Hva er det viktig at Barnehagelærerutdanningene…

 • NKUL 2013

  En oppsummering av mine egne inntrykk og læringsutbyttet fra 3 spennende konferansedager på NKUL 2013. Her er en kortversjon, sett fra mitt barnehagefaglige IKT-ståsted. Konferansen ble åpnet av Kristin Halvorsen. Hun var opptatt av viktigheten av at barna utvikler nødvendig kreativitet og kritisk bruk av de digitale verktøyene – det viktigste er ikke verktøyene, men hvordan de…

 • Konferanse på Sandvika vgs

  I dag holdt jeg et innlegg på en faglig bra sammensatt konferanse på Sandvika vgs: «Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm i barnehagen». Hvordan kan personalet styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? Jeg startet med å presentere progresjonsplanen som boka Del…