eTwinning konferanse 2014

Jeg har nylig vært på en spennende og interessant eTwinning konferanse i Roma sammen med 500-600 andre lærere fra barnehage til vgs i hele Europa.

DSC_0013a

Temaet var «Openiong Education – Innovation in teaching & learning». Målet er å bruke IKT og digitalt innhold for å stimulere nye læringsveier for elevene.

Det var flere gode internasjonale foredragsholdere som jobber med og forsker på begrepet digital kompetanse.

. . .

Lærerrollen i det 21. århundre

Marc Durando, www.eun.org, snakket om den viktige lærerollen i det 21. århundret. Utdanning (fra barnehage til universitet) må utruste barn og unge til å kunne tenke kreativt og selvstendig, kunne samarbeide, og kunne reflektere, både om seg selv og den sosiale konteksten.

. . .

Resilient education

Lord David Puttnam, www.davidputtnam.com, snakket om «Resilient Education» (= spenstig utdanning). Han var en svært interessant og engasjert foredragsholder, og krydret budskapet med filmklipp fra filmer han har laget. Han er opptatt av læring i det 21. århundret – læring for fremtiden:

«Vi må vite hvor vi skal – hvis ikke kommer vi ingen vei! Vi må lære barna/elevene/studentene til å kunne løse problemer (i framtiden) som er mye mer komplekse enn problemene vi klarer å løse i dag.»

Han påpekte at vi i dag opplever tre klima endringer samtidig: digitalt, økologisk og økonomisk. Kan dagens utdanningssystem takle dette? Lærerne må hjelpe barna/elevene/studentene til å bli fleksible og justerbare, slik at de kan tilpasse seg en verden i rask endring. For å oppnå dette trenger vi, i følge Lord Puttnam, kreativitet og resilience (spenstighet). Han påpekte at lærerne (på alle nivå) må by på seg selv og sitt talent, sin fantasi, være engasjerte, og gi barna den aller beste undervisningen.

«Jeg vil at studentene mine skal forstå sitt eget potensiale, hvor gode de kan bli, men da må de vite hvilken retning de skal!»

I følge Lord Puttnam er retningen i dag den digitale verden. Den gir oss så uendelig mange muligheter som vi aldri før har hatt, blant annet til å delta aktivt. Han beskrev også kreativitet som en muskel, som må trenes, på lik linje med alle andre muskler. Andre nøkkelord han trakk fram var: fokus, spenstighet (resilience), samarbeid, fantasi og fasthet (tenacity).

. . .

Workshops

Deretter var jeg på noen praktiske Workshops. Der vi fikk høre gode eksempler på gjennomførte eTwinning-prosjekt — se Talking pictures. Barna som deltok her var i alderen 3-7 år.

Den neste workshopen handlet om koding. Tommaso Dalla Vecchia snakket om hva koding er, hvorfor koding er viktig, og hvordan en kan starte opp. Det kommer mer om koding på bloggen etter hvert. Men i mellomtiden lenker jeg til to tidligere innlegg om koding på iPad med 5-åringer, følg lenka.

Den siste workshopen ble holdt av Riina Vuorikari. Hun snakket om DIGICOMP, det europeiske rammeverket for digital kompetanse.

«Digital kompetanse er ikke det samme som å kunne bruke IKT verktøy.»

Vuorikari påpekte at digital kompetanse involverer trygg og kritisk bruk, samt nysgjerrighet, og viste til DIGCOMP-rapporten. Digital kompetanse er en tverrfaglig kompetanse, som hjelper med å øke de andre nøkkelkompetansene (å lese, å skrive, å regne m.m.).

Ønsker du å vite mer om eTwinning? Se www.etwinning.net 

 

Publisert:

Skrevet av:

.