Skifte kurs

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Bilde17
Bilde tatt av en 5-åring. Se konkrete eksempel på digital kompetanse i praksis i barnehagen nedenfor.

Jeg var så heldig å bli invitert til å være med på Senter for IKT i utdanningens første Workshop om profesjonsfaglig digital kompetanse. Der drøftet vi hva som karakteriserer profesjonsrettet digital kompetanse i en barnehagesammenheng – og hvordan vi kan Skifte kurs:

  • Hvilken kompetanse trenger en barnehagelærer?
  • Hva er det viktig at Barnehagelærerutdanningene vektlegger?

Vi hadde mange spennende drøftinger, og mye ble publisert underveis på Digital Samlingsstund. Ta gjerne en kikk, og delta i debatten!

. . .

Skifte kurs

Temaområder og digitale verktøy i barnehagen

Jeg hadde et innlegg om hvordan digitale verktøy kan integreres i temaområdene i barnehagen, med utgangspunkt i arbeid som er utført av personalet på 3-6 års gruppene i Kleppe friluftsbarnehage.

. . .

Temaet er «Du og jeg»

5-6 års gruppa har lest bøker og sunget sanger om vennskap, bl.a. en sang som slutter med «…skal du rekke hånden fram og si: Kom her og lek med meg!» Et av barna foreslår at de kan ta bilder av hender, slik som i sangen, for det er jo vennskap. Denne ideen blir til en aktivitet for hele gruppa.

På tur i skogen tar barna bilder av hendene sine. De fleste ønsker å vise begge hendene sine på bildet, så da holder en voksen kameraet, men på en slik måte at barnet kan se på skjermen hvordan motivet blir. Flere av barna justerer hendene sine mens de ser på skjermen, og forklarer den voksne hvordan bildet skal tas. Etterpå manipulerer barna bildene og omskaper de til nye digitale kunstverk.

Her tas både digitale og tradisjonelle verktøy i bruk i temaarbeidet, og personalet tar utgangspunkt i barnas interesser og kunnskap, og lytter til de. Bildene som barna tar og de digitale kunstverkene som barna produserer, er i tillegg til digitale kunstverk, også dokumentasjon på temaarbeidet. Personalet er opptatt av å gjøre mest mulig av planleggingen og dokumentasjonen av temaet sammen med barna!

skifte kursskifte kurs

. . .

Temaet er «Form og farge»

5-6 åringene skal lage animasjonsfilm, og gruppa starter med å lage et tankekart, og ender opp med to historier. For å gi barna anledning til å velge helt ut fra eget ønske og uten påvirkning fra de andre, velger personalet å gjennomføre et hemmelig valg. Bak et forheng ligger to ark med tekst og symboler som beskriver historiene. Et og et barna legger en klosse oppå arket med den historien det liker best. Da blir det veldig konkret og visuelt for barna hvilket alternativ som får mest stemmer.

Bilde3

Når historien er klar, er det på tide å lage kulissene og rekvisittene. Dette gjøres sammen med hele gruppa, på formingsrommet med kitt, maling, melkekartonger og mye annet. Under selve animeringen deles barna i 2 grupper, som lager en episode hver. Etterpå tar de opp lyd, og barna er også med på den første grovredigeringen av filmen. Også her tas både digitale og tradisjonelle verktøy i bruk i prosessen fra ide til ferdig film, og personalet tar utgangspunkt i barnas interesser og kunnskap, og lytter til de. Når filmen er ferdig, uttrykker barna tydelig at de er stolte over filmen sin!

skifte kurs

. . .

Temaet er «Kroppen i rommet»

3-4 åringer er kroppslig aktive, og personalet har en ide om å gi barna konkrete erfaringer med egen kropp gjennom å eksperimentere med et bord. Som en aktivitet i samlingene får alle barna være i fokus. Barna velger selv om de vil være under bordet, oppå bordet, ved siden av osv. Dette dokumenteres med kameraet, og disse bildene brukes i to forskjellige digitale uttrykk. Barna synes dette er spennende!

Bilde4

Bok: Barna skriver ut bildet sitt, klipper det ut og limer det på et farget ark. Så forteller barna hva den voksne skal skrive som bildetekst, og barnet skriver navnet sitt eller tegner. Til slutt lamineres alle arkene, og bindes inn som ei bok.

Film: Noen av disse bildene settes også sammen til en digital fortelling på iPaden. Barna deltar i denne redigeringen, og forteller hva de heter og hva de gjør i bildet. Dette blir en veldig populær film.

Også her kombineres flere ulike verktøy kombineres. Ved å lage både ei bok og en film, får barna erfaring med flere måter å bruke digitale verktøy på. Barna er aktivt med i hele prosessen, og temaet dokumenteres sammen med barna, som en aktivitet i temaarbeidet.

. . .

Temaet er «Kroppen i rommet»

På 4-5 års gruppa ble temaet til «Rommet i kroppen» – fordi de voksne tok utgangspunkt i barnas interesser innenfor temaet. Barna var bl.a. veldig opptatt av blodårene på armene sine. Personalet ønsker å koble denne interessen sammen med et eksperiment: Hva skjer med en blomst som står i rødt vann? De ønsker også å dokumentere eksperimentet digitalt.

Bilde6

Blomstene og vannet gjøres klart, kameraet rigges, og både barna og de voksne er spente. Vil blomstene bli røde? Vil det vise på filmen? Blomstene filmes ved hjelp av timelapsefunksjonen på videokameraet – 2 bilder i minuttet i noen døgn. Barna er stadig bortom og kikker på blomstene, for å se hvordan rødfargen fordeler seg i blomsten.

Bilde5

Noen dager seinere studerer de kronbladene i et digitalt mikroskop, og kan tydelig se «blodårene» inni blomsten. Bildene som tas med mikroskopet vises på storskjerm, slik at alle barna ser det tydelig. Etterpå ser de filmen av blomstene som drikker vann. Du kan lese mer om dette her på bloggen.

. . .

Lenker

Klikk her for flere blogginnlegg om tema/prosjektarbeid.

Klikk her for flere blogginnlegg om digital kompetanse.