Digital kreativitet i barnehagen

PhD-oppdatering

sommeroppdatering

Sommeroppdatering Det har vært en travel og innholdsrik vår i tilknytning til PhD-en, og på tide med en sommeroppdatering. Denne gang presentert som et tankekartet laget i SimpleMinds, for å gi en liten pekepinn på hva jeg har vært opptatt med. En viktig milepæl er også nådd denne våren: jeg har fullført

Les mer

La meg skape digitalt

La meg skape digitalt

I tillegg til å gi barna anledning til å skape med tradisjonelle materialer, bør en også gi de anledning til å skape digitalt! Det handler ikke om enten eller, men om både og! Mulighetene knyttet til tradisjonelle skapende aktiviteter er uendelige. Men når en også kobler på alle mulighetene som den digitale teknologien

Les mer

Feltarbeid og PhD-studie

feltarbeid og phd-studie

Ser at det fort blir litt lenge mellom innleggene på bloggen. Dette har en klar sammenheng med travle dager som PhD-stipendiat. . . . Feltarbeid og PhD-studie Nå holder jeg på med feltarbeid i barnehager. Utrolig interessant og spennende å samle inn eget datamateriale! Tusen takk til både barn og

Les mer

Hverdagen som PhD-stipendiat

feltarbeid og phd-studie

Har lenge tenkt på at jeg ville skrive litt om å være PhD-stipendiat. Hvordan er egentlig hverdagen som PhD-stipendiat? . . . Hva gjør jeg om dagene? Hverdagen som PhD-stipendiat startet februar 2017, for ganske nøyaktig 6 måneder siden. Det var en stor overgang fra en aktiv arbeidshverdag i en barnehage

Les mer

Fra assisterende styrer til PhD-stipendiat

men fortsatt stolt førskolelærer i bunn! Etter over 15 år som førskolelærer og assisterende styrer i Kleppe friluftsbarnehage — sammen med svært dyktige medarbeidere — er jeg nå klar for nye utfordringer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hele personalet, og spesielt styreren Grete Kristoffersen, for stor raushet

Les mer