Oppdatering fra Australia

Oppdatering fra Australia

Mine fem måneder som gjesteforsker ved Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australia, har kommet til sin avsluttende fase. Det passer derfor godt med en ny oppdatering fra Australia. Jeg har hatt en veldig fin tid. Jeg har blitt tatt godt vare på av kollegaer i Early Childhood School og Inclusive Education at QUT.

Jeg har samarbeidet med Maryanne Theobald og Susan Danby, og jeg har deltatt på flere møter, forskningsgrupper og ulike kurs/konferanser. Jeg har fått muligheten til å møte mange forskere innen mitt felt. Disse har gitt meg verdifull tilbakemelding på PhD-studien min, der jeg fokuserer på kreativ bruk av digital teknologi med 4-6-åringer. Jeg har også besøkt førskoleklasser på grunnskolen (5-6 år) og tre barnehager (0-5 år gamle), og lært om barnehagefeltet i Australia. To andre internasjonale PhD-studenter har besøkt QUT samtidig som jeg, noe som har vært veldig bra. Vi tre har delt mange minneverdige øyeblikk.

Det har vært noen travle måneder med å balansere arbeid og familieliv i et nytt land, men det har vært en flott mulighet!

Denne oppdateringen ble også publisert i «VEBB julehilsen» på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Oppdatering fra Australia
Fra presentasjonen jeg holdt ved QUT, der jeg fortalte om studien min.

Klikk her for flere blogginnlegg om utenlandsopphold.

Klikk her for flere blogginnlegg om PhD-en.

. . .

Update from Australia

My five months as a visiting scholar at Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Australia, have just come to an end. I have had a great time, and been taken well care of by collegues at School of Early Childhood and Inclusive Education at QUT!

I have collaborated with Maryanne Theobald and Susan Danby, and I have participated at several meetings, research groups, and different courses/conferences. I have gotten the chance to meet many researchers within my field. These have all given me valuable feedback on my PhD-study – where I focus on creative use of digital technology with 4-6 year olds. I have also visited prep classes at a primary school (5-6 year olds) and three kindergartens/child care centres (0-5 year olds), and learnt about early childhood education in Australia. Two other international PhD-students have visited QUT at the same time as I, which have been great. The three of us have shared many memorable moments.

It´s been some busy months, balancing work and family life in a new country, but a great opportunity!Publisert:

Kategori:

,