Digital kreativitet i barnehagen

Barn er interesserte og nysgjerrige

[Innlegget inneholder reklame] «Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interesserte og nysgjerrige på de digitale verktøyene»(Barnehagemonitor 2013, s. 99). Personalets interesse og at det står om digitale verktøy i rammeplanen er også viktige begrunnelser, i følge undersøkelsen. Det er derfor viktig at den nye

Les mer

Ani Banani på nettbrett

Hva er det som hemmer eller fremmer læring hos barn som går fra barnehagen til skolen? 5-6 åringene i barnehagene i Klepp kommune er med på et spennende forskningsprosjekt kalt Skoleklar, i regi Senter for Atferdsforskning ved UiS. Førsteamanuensis Ingunn Størksen leder prosjektet, der de blant annet tar i bruk

Les mer

Bør toåringen få leke seg med ipad?

Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen har ledet den første norske undersøkelsen om små barn og digitale medier, som blir klar nå til våren. Den viser at småungenes digitale kompetanse er overraskende høy. Fire av ti under tre år bruker digitale medier. (Aftenposten, 11.02.12) Selv om barn bruker ulike

Les mer