Teknologi og pedagogikk

Bruk av digitale verktøy sammen med barn i barnehagen = pedagogikk. Jeg er opptatt av at teknologi og pedagogikk må gå hånd i hånd. Bruken handler om hvordan en kan skape gode utviklingsmuligheter for barnegruppa og for enkeltbarn. Og i dagens samfunn er teknologien aktuell både som verktøy og som metode. Personalet trenger derfor både en teknologisk kompetanse og en pedagogisk kompetanse.

child-1183465_1920
Hvilket verktøy som velges er avhengig av målet med aktiviteten. Kilde: https://pixabay.com/

. . .

Verktøyet avhenger av målet med aktiviteten

Hvis målet er å skape en fortelling og dele den med andre, er det naturlig å lage en digital fortelling (metode). Deretter må en bestemme seg for hvilke verktøy en vil bruk, bl.a. hvilket teknologisk utstyr.

Og for å bruke digitale fortellinger som eksempel: de kan lages både på iPad (anbefales) og datamaskin. Det er enklest å IKKE blande mange ulike verktøy. En bør også sjekke at verktøyene kommuniserer med hverandre før en begynner, for å unngå kjedelige overraskelser underveis.

. . .

Teknologi og pedagogikk – og det faglige

I masteroppgaven Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse hadde jeg fokus på nettopp dette, den sammensatte kompetansen som jeg mener personalet trenger for å ta i bruk teknologi på en hensiktsmessig måte i: teknologi, pedagogikk og fag:

«Gjennom arbeidet med denne oppgaven har det blitt tydeligere at det trengs en sammensatt kompetanse for å involvere barna i produksjon av digitale fortellinger i barnehagen, en kompetanse der kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor både pedagogikk, fag og teknologi er sentralt. Ifølge Mishra og Koehler (2006; 2008) ligger nøkkelen for å integrere det teknologiske på en fornuftig og reflektert måte sammen med det pedagogiske og det faglige i skjæringspunktene mellom de tre kompetanseområdene» (Undheim, 2015, s. 72).

internet-1026470_1920
Kilde: https://pixabay.com

Publisert:

Skrevet av:

.