Samfunnsendringer og kompetanse

Rett før påske kom det en ny Stortingsmelding, Meld. St. 19 Tid for lek og læring. Der skisserer regjeringen sine prioriteringer knyttet til arbeidet med ny rammeplan – som etter planen skal komme høsten 2017. Jeg velger å kommentere Stortingsmeldingen med utgangspunkt i det digitale og teknologiske. Samfunnsendringer og kompetanse I Continue reading Samfunnsendringer og kompetanse

Barn er interesserte og nysgjerrige

[Innlegget inneholder reklame] «Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interesserte og nysgjerrige på de digitale verktøyene» (Barnehagemonitor 2013, s. 99). Personalets interesse og at det står om digitale verktøy i rammeplanen er også viktige begrunnelser, i følge undersøkelsen. Det er derfor viktig at den nye Continue reading Barn er interesserte og nysgjerrige

Barna etterlyser digital lek og læring

Et av funnene i Barnehagemonitor 2013, den første første kartleggingen av IKT-bruk i norske barnehager, viser at: «…selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Mange oppgir at det er barna selv som etterlyser mer Continue reading Barna etterlyser digital lek og læring