Bilder av barn på Internett

[Innlegget inneholder reklame]

Det nye barnehageåret er i gang, og flere nye barn og foreldre ankommer barnehagene. Da er det viktig å hente inn samtykke før en publiserer bilder av barn på internett.

For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem HVA slags bilder/filmer som tas av barna, og HVEM som kan få se dem. Dette er i tråd med Datatilsynets anbefalinger. I artikkelen Slik navigerer du riktig med barn på Facebook (Jelstad, 2016) sier Guro Skåltveit fra Datatilsynet:

– Jeg har selv fått lapper med spørsmålet «Er det greit at vi tar bilde av barnet ditt i barnehagen?», hvor alternativet er ja eller nei. Men hva slags situasjoner er det snakk om, hvor deles bildene, er det kun til internt bruk, hva om media er på besøk? Alle disse spørsmålene påvirker om jeg svarer ja eller nei. Barnehagen må være så konkret som mulig for at foreldre skal ta gode valg, sier Skåltveit.

. . .

Bilder av barn på Internett

Lovverket er tydelig på at personalet må hente inn «et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke» (Bilder på nett – SlettMeg.no)

«Informativt samtykket betyr at samtykket skal gis med bakgrunn i at den som samtykker, er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta avgjørelsen om samtykke. Det betyr også at den som samtykker til å gi fra seg personopplysninger, skal ha mulighet til å forstå konsekvensene av et slikt samtykke. At samtykket er frivillig, betyr at det ikke skal avgis under tvang. Uttrykkelig samtykke betyr at den som gir samtykke, skal gjøre en aktiv handling, for eksempel levere inn en svarslipp.» (Bergersen, 2010, s. 82)

. . .

Eksempel på samtykkeskjema

bilder av barn på internett

bilder av barn på internett
Skjermklipp av Kleppe friluftsbarnehages samtykkeskjema

. . .

Retten til å trekke et samtykke

Viktig oppdatering etter GDPR i 2018: Retten til å trekke sitt samtykke. Det er derfor viktig at det kommer tydelig fram på samtykkeskjemaet hvordan en går fram dersom en ønsker å trekke et samtykke.

Mer informasjon om dette på Datatilsynet.no

. . .

Passordbeskytte sidene?

Noen barnehager velger å passordbeskytte deler av nettsidene sine, andre velger å ha åpne sider. Kleppe Friluftsbarnehage har valgt å ikke passordbeskytte sidene, men heller være restriktive mht hvilke bilder som publiseres. Passordbeskyttelse kan i mange tilfeller gi en falsk trygghet, bl.a. fordi

  1. det er vanskelig å ha kontroll på hvem som har tilgang
  2. mange tenker at de ikke trenger å være like restriktive mht hva som publiseres
  3. de som har tilgang kan selv bidra til å spre bildene (selv om det ikke er lov)

Alle digitale bildefiler og filmer kan manipuleres og endres. Alle digitale bildefiler og filmer kan i praksis også publiseres hvor som helst – selv om personvernloven og åndsverkloven slår fast at dette ikke er lov, uten samtykke… For å være føre var, har vi derfor lagt oss på ei streng linje på dette området, og publiserer kun bilder som trygt kan sees av «alle».

. . .

Kan Google finne bildene?

Alt som publiseres åpent på Internett er i utgangspunktet søkbart for Google (og andre søkemotorer), men innholdet fanges lettere opp fra noen steder enn fra andre. Det er derfor viktig å spesifisere på samtykkeskjemaet hvilken nettside (ta med URL-en) som bildene publiseres på. Dersom noen av bildene skal brukes i en annen sammenheng (for eksempel på en annen nettside) må en hente inn nytt samtykke. Dersom barnehagen benytter sosiale medier, er det viktig at dette spesifiseres.

Bilder som publiseres på barnehagens nettside er ikke søkbare, fordi vår nettsideleverandør (MOAVA) har lagt inn dette som en standard. Selv personalet, som er avbildet med fullt navn, er ikke søkbare – så sant ikke det samme bildet er brukt i en annen sammenheng og dermed fanges opp. Artiklene er imidlertid søkbare, og gjennom disse vil en også få tilgang til bildene.

«Også Google blir nødt til å følge lenker for å finne ting på nettet. De kan f.eks. ikke gjette seg til navn på bildefiler osv. Så passordbeskyttede sider, artikler, bilder mv. skal Google ikke kunne finne, vel å merke hvis de ikke har vært «åpne» tidligere og Google dermed alt har indeksert de. Når det gjelder bilder, har vi valgt å legge inn på nettstedet en melding til Google om at de ikke skal indeksere bilder.» (Anders Bjerkholt, Moava, 18.08.16)

Dette gjelder imidlertid ikke bare Google, men alle søkemotorer. En har likevel ingen garanti for at søkemotorene tar hensyn til dette, men i følge Bjerkholt gjør «anstendige» søkemotorer det.

Uansett:

  • det er viktig at en tenker seg godt om FØR en publiserer bilder og annet på Internett,
  • går foran som et godt forbilde,
  • og er en bevisst og reflektert bruker av Internettets mange muligheter.

. . .

Etikk, bilder og personvern

… er sentrale tema i begge bøkene jeg har skrevet og en artikkel

. . .

Andre aktuelle nettsider

. . .

Kilder


Publisert:

Skrevet av:

.