Lag ditt eget turkart

Kartverket har nylig lagt til rette for at hvem som helst kan skrive ut turkart over akkurat DET området av Norge som en ønsker – både i målestokk 1:25000 og 1:50000. Kjekt til både privat bruk og i barnehagen!

Skjermbilde fra https://www.kartverket.no/Kart/lag-turkart-for-utskrift/

Lag turkart til barnehagen

Gå inn på https://www.kartverket.no/til-lands/kart/turkart. Skriv inn det området du ønsker å finne. Velg målestokk, og plasser kartet slik at akkurat det området du er interessert i er best mulig tilpasset en eller flere av de 16 rutene inni den oransje firkanten. Hak av for Framhev merkede stier og/eller Klikk deretter på Lag kartet. Når kartet er ferdig, kan det skrives ut. Hver av de 16 oransje rutene marker en A4-side.

Dalsnuten 2
Skjermklipp av kartverkets karttjeneste http://www.norgeskart.no

Det er gøy for både barn og voksne å få et overblikk over området en skal gå til når en skal på tur. Bildet nedenfor er et skjermbilde av kart over Dalsnuten. Dette kartet viser tydelig at det er flere veier opp til Dalsnuten. Sammen kan en da bestemme hvilken vei en vil gå, enten en ønsker en litt lengre og mindre bratt, eller en kortere men brattere tur. Å lese et kart krever en viss trening, men er et svært nyttig og viktig hjelpemiddel når en er ute på tur.

. . .

Nyttig å vite om kart:

  • De blå tallene i innsjøene markerer høyde over havet (for eksempel at Gramstadtjørna ligger 156 m over havet).
  • De svarte tallene i fjorden helt til venstre markerer fjordens dybde.
  • Trekanten under Dalsnuten markerer fjellets høyeste topp, som er 323 m over havet.
  • De brune kurvede strekene er høydekurver. Når det er bratt, ligger strekene (høydekurvene) tett inntil hverandre. Når det er flatt, er det lang avstand mellom strekene.
  • Et kart med målestokk 1:25000 betyr at 1 cm på kartet er 25000 cm eller 250 m i virkeligheten.

Kilde: https://www.kartverket.no/kunnskap/kart-og-kartlegging/Hva-er-kart/

. . .

Kart på mobil og nettbrett

Kartverket har også lagt til rette for bruk av kart på mobiltelefonen og nettbrett. Se artikkelen om Kartverkets nye app.

Skjermklipp hentet fra https://www.kartverket.no/kart/last-ned-hvor-appen/

. . .

Andre aktuelle kart-apper

For både iPad/iPhone og Android:

UT.no fra Den norske turistforeningen

Google Maps

Norgeskart friluftsliv


Publisert:

Skrevet av:

.