Barn er interesserte og nysgjerrige

[Innlegget inneholder reklame]

«Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interesserte og nysgjerrige på de digitale verktøyene»(Barnehagemonitor 2013, s. 99).

Personalets interesse og at det står om digitale verktøy i rammeplanen er også viktige begrunnelser, i følge undersøkelsen. Det er derfor viktig at den nye rammeplanen også får et tydelig fokus på at medier, teknologi og digitale verktøy har en plass i dagens samfunn og i barnekulturen.

. . .

Barnekultur

I følge «Småbarns digitale univers», er digitale aktiviteter og lek med teknologi en del av dagens barnekultur. Ved hjelp av digitale verktøy kan barna skape sin egen kultur, som kan deles med andre. Rammeplanen definerer barnekultur som «kultur av, med og for barn».

Barnehagemonitor viser at barna deltar mer i spill enn i kreative aktiviteter med de digitale verktøyene. Undersøkelsen viser også at barna tar bilder. Men, den viser også at bildene sjelden brukes i nye aktiviteter / i det pedagogiske arbeidet.

. . .

Personalets kompetanse

«Faktorene som begrenser aller mest, er i følge de ansatte i utvalget mangel på kompetanse blant personalet og økonomi» (Barnehagemonitor 2013, s. 100).

74% av de spurte i Barnehagemonitor 2013 sier at de ønsker å lære mer om pedagogisk bruk av digitale verktøy. I rapporten «Kompetansebehov i barnehagen» (Gotvassli, m.fl, 2012) mente 42% av de ansatte at de hadde størst behov for kompetanseheving innenfor området IKT i arbeidet i barnehagen. Kompetanse innen pedagogisk bruk av digitale verktøy kan tilegnes gjennom kurs, veiledning, egen utprøving m.m. Den kan også tilegnes gjennom å lese aktuelle artikler og bøker, og ved å følge med på blogger og andre aktuelle nettsider.

. . .

Del gleder – digital kompetanse i barnehagen

I denne anledning vil jeg tipse og reklamere om min egen bok: «Del gleder – digital kompetanse i barnehagen». Den handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og gir tips til hvordan det digitale kan inkluderes på lik linje med annet materiell / andre verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagehverdagen med 0-6 åringer. Den handler også om de etiske sidene vedrørende bruk av digitale verktøy.

«Del gleder!» er ei praktisk bok som har hovedfokus på den skapende og kreative bruken av digitale verktøy, bl.a. bilder, foto, lyd, digital fortelling og animasjon. Boka har et stort fokus på barns mestring. Den handler også om temaarbeid, og gir tips i forhold til arbeid med fagområdene, særlig i forhold til Kommunikasjon, språk og tekst – Antall, rom og form – Natur, miljø og teknikk. Boka kan bestilles via nettbokhandlere og via GAN Aschehoug.


Publisert: