Barnehageprogram NKUL 2013

Flott med en stor en satsing og et mangfoldig barnehageprogram på NKUL 2013, med flere sesjoner rettet mot barnehagen.

NKUL 2013 = Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

6. – 8. mai på NTNU i Trondheim

NKUL har alltid deltakere som arbeider i barnehage, men har hatt lite stoff for denne gruppen. Det finnes mange spennende IKT-prosjekter i barnehagesektoren for tiden. Programkomiteen har derfor satt opp ekstra sesjoner rettet mot førskolelærere og barnehage. Utstillerne har også egne utstillerseminar for barnehageansatte. (NKUL 2013 – www.nkul.no)

. . .

Barnehageprogram NKUL 2013

På alle parallellsesjonene og utstillerseminarene er det i år minst en sesjon / et seminar spesielt tilpasset barnehage. Et eksempel på en slik parallellsesjon er: «Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder» som jeg skal ha på tirsdagen:

Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene? Gjennom samtaler med barna kan nye produkt skapes, og barna får anledning til å formidle barnehagehverdagen sin på ulike måter. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord.

I sesjonen vil jeg presentere mange konkrete eksempler på hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med 0-6 åringer. Ved hjelp av kameraet kan selv de yngste barna få anledning til å formidle sin barnehagehverdag, men hva snakker personalet og barna om, og blir barnas stemmer hørt?

Jeg er opptatt av den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og vil også vise eksempler på noen produkt som kan skapes av foto, sammen med 0-6 åringer. En del ulike verktøy vil også bli presentert.

. . .

Aktuelle lenker

Mer informasjon om konferansen på www.NKUL.no

Klikk her for blogginnlegg om fotografering.

Klikk her for blogginnlegg om bilder.