Barnehageprogram NKUL 2013

NKUL 2013 = Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

(6. – 8. mai på NTNU i Trondheim)

«NKUL har alltid deltakere som arbeider i barnehage, men har hatt lite stoff for denne gruppen. Det finnes mange spennende IKT-prosjekter i barnehagesektoren for tiden. Programkomiteen har derfor satt opp ekstra sesjoner rettet mot førskolelærere og barnehage. Utstillerne har også egne utstillerseminar for barnehageansatte.» (NKUL 2013 – www.nkul.no)

Barnehageprogram NKUL 2013

På alle parallellsesjonene og utstillerseminarene er det i år minst en sesjon / et seminar spesielt tilpasset barnehage. Et eksempel på en slik parallellsesjon er: «Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder» som jeg skal ha på tirsdagen:

Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene? Gjennom samtaler med barna kan nye produkt skapes, og barna får anledning til å formidle barnehagehverdagen sin på ulike måter. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord.

I sesjonen vil jeg presentere mange konkrete eksempler på hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med 0-6 åringer. Ved hjelp av kameraet kan selv de yngste barna få anledning til å formidle sin barnehagehverdag, men hva snakker personalet og barna om, og blir barnas stemmer hørt?

Jeg er opptatt av den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og vil også vise eksempler på noen produkt som kan skapes av foto, sammen med 0-6 åringer. En del ulike verktøy vil også bli presentert.

Se mer om emnet her på bloggen. Klikk f.eks. på stikkordene BARN FOTOGRAFERER eller BILDER (i høyre kolonne) for å finne artikler innenfor en av disse kategoriene.

Mer informasjon om konferansen på www.NKUL.no