NKUL 2015 – mange barnehagesesjoner!

NKUL – nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring.

nkul-logoNKUL 2015 har en storsatsing på barnehage. Dette året er det et eget barnehageprogram på torsdagen med flere parallelle forelesninger. Dette gir også oss barnehagefolk et reelt valg til å gå på det som er mest aktuelt for oss. Jeg ser fram til mange spennende foredrag!

. . .

«Skapende, kreativt med digital teknologi»

Jeg skal snakke om «Skapende, kreativt med digital teknologi» i en sesjon på torsdagen.

«Me gjekk gjennom veggen – på ekta!» Digital teknologi åpner for mange ulike aktiviteter der barna og personalet kan være skapende og kreative sammen, med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, undring og interesse. Barnemedvirkning er helt sentralt.

Jeg skal ha fokus på bruken av digitale verktøy som en integrert del i ulike prosjekt der barna og personalet kan skape og være kreative sammen. Jeg kommer til å presentere mange  konkrete eksempler på hvordan digital teknologi (nettbrett, datamaskiner, interaktive tavler m.m.) kan brukes sammen med 0-6 åringer på en skapende og kreativ måte. Foto, film, tegning, lyd og koding er sentrale stikkord.

. . .

NKUL 2015

Dette er 4. gang jeg reiser til NKUL. Første gang var i 2007. Det ble på mange sett og vis starten på min bruk av IKT og digitale verktøy sammen med barna i barnehagen. Jeg har «alltid» vært interessert i digitale duppeditter og sett verdien av å bruke digitale verktøy for å effektivisere planleggingsarbeidet i barnehagen. Men tidligere ble svært lite av dette gjort sammen med barna…

Den gang, i 2007, var det bare et foredrag som var direkte rettet mot barnehager. Det var det Nina Bølgan som holdt. Hun snakket bl.a. om animasjon og jeg tenkte: «Det har jeg og lyst til å prøve! Det må jeg lære meg!» Jeg husker at jeg var på mange andre spennende foredrag også, som på ulike måter fint kunne relateres til barnehage.

Det som også fenget meg veldig, var at det var så mange leverandører og utstillere tilstede, med mye forskjellig spennende – og det var helt nytt for meg! Vi var flere fra kommunen som reiste sammen, meg fra barnehagen, en lærer og to IKT-ansvarlige (for skole og barnehage med pedagogisk kompetanse) – og dette gav oss en unik mulighet for å kunne diskutere pedagogikk, fag og de mange mulighetene med ulike digitale verktøy. Det viste seg bl.a. at læreren hadde god erfaring med bruk av animasjon, og jeg fikk mange gode tips av henne. Siden den gang har jeg laget mange animasjonsfilmer sammen med barna i barnehagen!


Publisert:

Skrevet av:

.