SPOT-konferansen

I forrige uke deltok jeg på SPOT-konferansen. Denne ble arrangert av Statped, og hadde fokus på teknologi og spesialundervisning.

SPOT-konferansen – noen høydepunkt

«Gjør teknologi noen forskjell? Å forstå effekten av teknologi i spesialpedagogisk arbeid»

v/ Dave L. Edyburn, professor ved Universitetet i Wisconsin-Milwaukee. Han startet konferansen og påpekte viktigheten av å se på hva som virker, og å tilpasse metodene og teknologien til barnet – såkalt personalized education. Vi må finne den rette teknologien som gir barna en «boost», for å sikre at de lærer det de skal lære. Da vil de også lære uten teknologien (etter hvert). Hva virker for hvem og på hvilken måte? Jeg opplevde at han snakket like mye om det spesialpedagogiske som det allmennpedagogiske – og i Norge skal alle barn (i barnehage og skole) ha tilpasset opplæring.

. . .

«Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder – hva vet vi?»

v/ Rune Johan Krumsvik, professor ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen Stord/Haugesund. Krumsvik påpekte at digitale skiller i Norge i dag handler om teknologibruken, og ikke teknologitilgangen. i en digital hverdag er det viktig å ha kompetanse i å kunne lese digitalt med konsentrasjon. Han trakk blant annet fram google effekten: man vet hvor kunnskapen finnes, men kan det likevel ikke. Dybdelæring er derfor viktig, som også NOU 2014:7 Elevenes læring i framtidens skole påpeker. Digital danning og digital dømmekraft er også i følge Krumsvik sentralt å ha fokus på i skolen.

. . .

«Me gjekk gjennom veggen – på ekta! – om digitale verktøy i barnehagen»

Jeg og styreren i barnehagen, Grete Kristoffersen, hadde en parallellsesjon om digitale verktøy i barnehagen. Vi hadde fokus på den helhetlige barnehagepedagogikken og å gi alle barna et stort mangfold av ulike aktiviteter.

«Digital teknologi åpner for mange ulike aktiviteter der barna og personalet kan være skapende og kreative sammen, med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, undring og interesse. Barnemedvirkning er helt sentralt. For å lykkes er det også viktig å legge til rette for kompetanseheving og deling til flest mulig i organisasjonen.»

Vi snakket om konkrete erfaringer fra Kleppe friluftsbarnehage. Eksemplene er presentert i bøkene jeg har skrevet (se Publikasjoner).

Takk for en innholdsrik konferanse.


Publisert:

Skrevet av:

.