Nettvett i barnehagen

Kleppe friluftsbarnehage har deltatt i FORUTS barneaksjon i svært mange år, også i år. Vi er svært godt fornøyd med opplegget! I år har særlig Minki og Monki blitt svært populære blant barna. 3-4 åringene har bl.a. sett og lyttet til «Monki-sangen!» av Bonanza Kidz flere ganger, og de synes både sangen og filmen er helt topp

Barnehagen vår har imidlertid valgt å kjøre ei streng linje når det gjelder bruk av YouTube. Det ligger svært mye bra på YouTube, og denne filmen er et eksempel på det! Men det ligger også mye som ikke er egnet for barn, som «popper» opp på i høyre kolonne på skjermen. I tillegg til reklamen… Noen ganger er det bare ei lita stripe med reklame som er ganske «usynlig» oppå filmen, som lett kan klikkes vekk. Det er i og for seg helt ok. Andre ganger kommer det reklame før selve filmen starter, og den kan ikke klikkes vekk…

Vi sendte derfor en e-post til FORUT, med spørsmål om vi kunne få tilgang til selve film-/sangfila. Og det gjorde vi! Tusen takk FORUT.

Vi er opptatt av at barna skal lære seg mye IKT og få erfaring med alle mulighetene – men vi er også opptatt av etikk og nettvett, og å skjerme barna mot uønsket reklame. Og vi mener helt klart at arbeidet med nettvett må starte i barnehagen! Det handler om å legge et godt grunnlag hos barna, som de forhåpentligvis henter fram igjen når de seinere drar ut i nettverdenen på egenhånd. Holdningsskapende arbeid kan aldri starte for tidlig, og vi mener at personalet også har en viktig rolle overfor foreldrene.

Klikk her for flere blogginnlegg om nettvett.

Klikk her for flere blogginnlegg om digital dømmekraft.


Publisert:

Skrevet av:

.