Skapende og kreativt med digital teknologi

Holder på å forberede presentasjonen som jeg skal ha på NKUL – nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring: Skapende og kreativt med digital teknologi

«Me gjekk gjennom veggen – på ekta!» Digital teknologi åpner for mange ulike aktiviteter der barna og personalet kan være sapende og kreative sammen, med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, undring og interesse. Barnemedvirkning er helt sentralt.

Sitatet er hentet fra en stop-motion animasjonsfilm med barna selv. Gjennom digital teknologi kan barn få erfaring med filmtricks, og at alt ikke alltid er slik vi tror. De kan leke med materiell og utstyr på «nye» måter, og få nye erfaringer.

. . .

Skapende og kreativt med digitale verktøy i prosjekt

Jeg skal ha fokus på bruken av digitale verktøy som en integrert del i ulike prosjekt der barna og personalet kan skape og være kreative sammen. Jeg kommer til å presentere mange konkrete eksempler på hvordan digital teknologi (nettbrett, datamaskiner, interaktive tavler m.m.) kan brukes sammen med 0-6 åringer på en skapende og kreativ måte. Foto, film, tegning, lyd og koding er sentrale stikkord.

Det blir eksempler fra boka om temaperioder og prosjektarbeid: «Hvorfor har vi blå striper på armen?» og fra 2. utgaven av boka «Del gleder – digital kompetanse i barnehagen» (kommer snart). Det blir også eksempler på koding med barnehagebarn og digital samarbeid på tvers gjennom eTwinning. Jeg kommer også til å fortelle litt om masteroppgaven som jeg holder på med – der barnehagelærernes kreative og skapende bruk av digitale verktøy er i fokus.

. . .

Barnehageprogram på NKUL

Se barnehageprogrammet – sesjon S3I – torsdag 7. mai kl. 13.15 på Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim: Skapende og kreativt med digital teknologi.

I år har NKUL en storsatsing på barnehage, med et egen barnehageprogram på torsdagen med flere parallelle forelesninger. Dette gir også oss barnehagefolk et reelt valg til å gå på det som er mest aktuelt for oss. Jeg ser fram til mange spennende foredrag!