Fra assisterende styrer til PhD-stipendiat

Fotograf: Håvard (nå 10 år), som har gitt tillatelse til at jeg kan bruke bildet han tok da han gikk i barnehagen.

men fortsatt stolt førskolelærer i bunn!

Etter over 15 år som førskolelærer og assisterende styrer i Kleppe friluftsbarnehage – sammen med svært dyktige medarbeidere – er jeg nå klar for nye utfordringer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hele personalet, og spesielt styreren Grete Kristoffersen, for stor raushet og masse positivitet!

Jeg kan se tilbake på mange flotte og gode minner fra årene i barnehagen! Sentrale stikkord er mestring, mangfold, faglig utvikling og vi gjør det sammen!

PhD-stipendiat ved UiS

Jeg har vært så heldig å få en stilling som PhD-stipendiat innen temaet «IKT i læring i barnehagen» ved UiS, og starter der 13.02. Det er vemodig å slutte i barnehagen, og jeg kjenner det i hele meg! Men samtidig gleder jeg meg veldig til nye utfordringer!

Bloggen

Bloggen kommer til å bestå, men det kan godt være at den endrer litt fokus. Jeg kommer imidlertid til å holde fast på den skapende og kreative bruken av det digitale og teknologien – og koblingen mellom teknologi, pedagogikk og fag. Disse momentene skal være sentrale i forskningen min knyttet til doktorgraden også!