Er du nysgjerrig på IKT og digitale verktøy?

…men er usikker på hvordan du kan ta det i bruk sammen med barna i barnehagen?

[Innlegget inneholder reklame]

Personalet trenger kunnskap om pedagogisk bruk av teknologien – slik at bruken kan integreres i barnehagens hverdagsliv, på lik linje med andre aktiviteter i barnehagen. Det handler om å gi barna et mangfold av mange ulike aktiviteter, både digitale og ikke-digitale. Den digitale bruken må, på samme måte som alle andre aktiviteter i barnehagen, settes inn i en pedagogisk sammenheng, og knyttes til rammeplanen. Dette krever at personalet har kunnskap og en reflektert og bevisst holdning til bruk av verktøyene.

VERK_2142_delgleder
Er du nysgjerrig på IKT og digitale verktøy i barnehagen? Boka Del gleder er en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å ta i bruk IKT og digitale verktøy sammen med barna.

. . .

Barna er nysgjerrige og interesserte

I følge Barnehagemonitor er barna nysgjerrige og interesserte i de digitale verktøyene, og de etterlyser mer digital lek.

«Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interessert og nysgjerrige på de digitale verktøyene» (Barnehagemonitor 2013, s. 99).

La barna få delta i kreativt arbeid med digitale verktøy:

  • lage animasjonsfilmer
  • lage stopmotionfilmer med seg selv som skuespillere
  • lære filmtriks
  • lage egenkomponert musikk på nettbrettet
  • fotografere og omskape bildene til digital kunst
  • programmere

Mulighetene for å skape og være kreative med digitale verktøy er stor!

Klikk her for flere blogginnlegg om boka «Del gleder».


Publisert:

Skrevet av:

.