Digitalt fokus

Ikke la det digitale ta fokus vekk fra barna

Nina Bølgan har skrevet et nyansert innlegg om dokumentasjonsapper og dokumentasjonsfokuset i barnehagene på bloggen sin, som bør leses. Det handler om en bevissthet knyttet til et digitalt fokus. Hun henviser blant annet til en reportasje i NRK 18.08.2015 og til en reportasje i VG 23.10.2014 der flere ulike digitale verktøy som barnehageansatte kan ta i bruk for å gi foreldrene informasjon om barnehagehverdagen blir presentert.

I oppstarten er det viktig å bruke tid på å trygge både barn og foreldre, og jeg ser også på bilder som et godt hjelpemiddel til dette. Men som Anne Greve sier i NRK reportasjen: «Den voksne må være tilstede, og vise genuin interesse for barna, og ha et samspill.» Hun påpeker  at dokumentasjonsfokuset som ligger i bakhodet på personalet bidrar til å stjele oppmerksomheten fra barna.

. . .

Refleksjon, dokumentasjon og barns medvirkning

Slik jeg forstår Rammeplanen, skal dokumentasjonen bidra til refleksjon og utvikling av barnehagens pedagogiske innhold. Både Rammeplanen og barnehageloven legger stor vekt på barnas medvirkning, og at personalet må vurdere de etiske hensynene. «Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv» (Rammeplanen, s. 17). Dersom behovet for å dokumentere det vi gjør i barnehagen blir viktigere enn å være aktivt tilstede sammen med barna, mener jeg at vi reduserer barna til et objekt.

. . .

Digitalt fokus i barnehagen

En god måte å inkludere barna i dokumentasjonsarbeidet, er å gi kameraet/iPaden til de. Selv de minste barna (fra 1 1/2-2 åringer) synes det er spennende å ta bilder. Svært mange barnehager gjør dette, men barna blir i liten grad involvert i det som skjer med bildene i etterkant (Barnehagemonitor 2013).

Jeg mener at for at barna skal oppleve at bildene de tar betyr noe, er det viktig at de får delta i etterarbeidet med bildene. Kanskje kan noen av disse bildene skrives ut, og presenteres for foreldrene? Da kan barna selv fortelle hva de har vært opptatt av i barnehagedagen. Noen dager kan vi også la være å bruke kameraet. Noen ganger kan vi «bare» fokusere på alt det spennende som skjer her-og-nå — sammen med barna.

«Hvorfor skal barna dokumenteres, vurderes og tas bilde av hele tiden? Jeg vil heller at de barnehageansatte skal leke med barnet mitt, enn å ta bilde av det med telefonen», sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Guro Skåltveit til VG.

Ikke la det digitale ta fokus vekk fra barna.


Publisert:

Skrevet av:

.