Digital kreativitet i barnehagen

Jeg har nylig endret navn på bloggen til «Digital kreativitet». Jeg ville bort fra det «typiske» fokuset på verktøy.  Jeg er opptatt av den sammensatte kompetansen som barnehagepersonalet trenger og bruker i en digital barnehagehverdag. Denne kompetansen som er satt sammen av pedagogisk, faglig og teknologisk kompetanse.

Bloggen skal fortsatt være en idebank for bruk av digitale verktøy og medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn.

Lysbilde5a
TPACK-modellen kobler sammen barnehagepersonalets pedagogiske, faglige og teknologiske kompetanse (www.tpack.org)

Publisert:

Skrevet av:

.