Digital kreativitet i barnehagen

Jeg har nylig endret navn på bloggen til «Digital kreativitet», fordi jeg ville litt bort fra det «typiske» fokuset på verktøy.  Jeg er opptatt av den sammensatte kompetansen som barnehagepersonalet trenger og bruker i en digital barnehagehverdag – både den pedagogiske, den faglige og den teknologiske kompetansen.

Bloggen skal fortsatt være en idebank for bruk av digitale verktøy og medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn.

Lysbilde5a
TPACK-modellen kobler sammen barnehagepersonalets pedagogiske, faglige og teknologiske kompetanse (www.tpack.org)