Forskning

Tidligere denne måneden underviste jeg som gjestelærer for ei stor gruppe barnehagelærerstudenter på UiS. Prosjektet som jeg deltok i het «Læring med teknologi» og ble ledet av Margrethe Jernes. Studentene fikk i oppgave å lage animasjonsfilmer med fokus på et naturfaglig fenomen og læring. Det faglige knyttet til det å skape selve fortellingen er helt…

Les mer Læring med teknologi

Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse En studie om barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barna i produksjon av digitale fortellinger. Fra sammendraget i masteroppgaven I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet med studien har…

Les mer Masteroppgaven min er publisert

I forrige uke var jeg på jobb i barnehagen, og denne uka underviser jeg første års barnehagelærerstudenter ved UiS. Kjekt å se at kunnskapen som jeg har tilegnet meg gjennom arbeidet med masteroppgaven kommer til nytte begge steder – sammenkoblingen av pedagogikk, fag og teknologi. Tittelen på masteroppgaven jeg nettopp har skrevet er: Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse, og…

Les mer Pedagogikk, fag og teknologi

Da er masteroppgaven ferdig og levert! Jeg har skrevet om personalets kompetanse knyttet til digitale fortellinger i barnehagen. Det har vært en spennende reise, men samtidig godt å være ferdig! Det kommer mer om innholdet i oppgaven etter hvert. Jeg satser også på å skrive innlegg på bloggen litt mer jevnlig framover, enn jeg har…

Les mer En ny masteroppgave om IKT i barnehagen på vei

av meg som masterstudent på «IKT i læring» ved HSH, og litt om masteroppgaven min som jeg nå står midt oppi. Klikk her. «Eg er opptatt av den kreative og skapande bruken av digitale verktøy, og vil vera med å setja fokus på bruken av dette i barnehagen.» Jeg har derfor valgt å skrive om…

Les mer Studentportrett

[Innlegget inneholder reklame] «Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interesserte og nysgjerrige på de digitale verktøyene» (Barnehagemonitor 2013, s. 99). Personalets interesse og at det står om digitale verktøy i rammeplanen er også viktige begrunnelser, i følge undersøkelsen. Det er derfor viktig at den nye rammeplanen også får et tydelig…

Les mer Barn er interesserte og nysgjerrige

Hva er det som hemmer eller fremmer læring hos barn som går fra barnehagen til skolen? 5-6 åringene i barnehagene i Klepp kommune er med på et spennende forskningsprosjekt kalt Skoleklar, i regi Senter for Atferdsforskning ved UiS. Førsteamanuensis Ingunn Størksen leder prosjektet, der de blant annet tar i bruk nettbrett. For å gjøre datainnsamlingen…

Les mer Ani Banani på nettbrett

Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen har ledet den første norske undersøkelsen om små barn og digitale medier, som blir klar nå til våren. Den viser at småungenes digitale kompetanse er overraskende høy. Fire av ti under tre år bruker digitale medier. (Aftenposten, 11.02.12) Selv om barn bruker ulike digitale medier, både hjemme og…

Les mer Bør toåringen få leke seg med ipad?