Kategori: Masteroppgave

 • Teknologi og pedagogikk

  Bruk av digitale verktøy sammen med barn i barnehagen = pedagogikk. Jeg er opptatt av at teknologi og pedagogikk må gå hånd i hånd. Bruken handler om hvordan en kan skape gode utviklingsmuligheter for barnegruppa og for enkeltbarn. Og i dagens samfunn er teknologien aktuell både som verktøy og som metode. Personalet trenger derfor både en […]

 • Samfunnsendringer og kompetanse

  Rett før påske kom det en ny Stortingsmelding, Meld. St. 19 Tid for lek og læring. Den fokuserer bl.a. på samfunnsendringer og kompetanse. Der skisserer også regjeringen sine prioriteringer knyttet til arbeidet med ny rammeplan — som etter planen skal komme høsten 2017. Jeg velger å kommentere Stortingsmeldingen med utgangspunkt i det digitale og teknologiske. […]

 • Grønnrødstrupe – en animasjonsfilm

  5-6 åringene i Kleppe friluftsbarnehage holder for tida på med fortellingen til en animasjonsfilm og har laget en test-film kalt «Grønnrødstrupe. Temaet er «Vi gikk en tur på stien», og tankekartet viser mange gode forslag fra barna knyttet til skogen. Vi må bruke mer tid på selve fortellingen, før vi går videre til kulisser og rekvisitter […]

 • Læring med teknologi

  Tidligere denne måneden underviste jeg som gjestelærer for ei stor gruppe barnehagelærerstudenter på UiS. Prosjektet som jeg deltok i het «Læring med teknologi» og ble ledet av Margrethe Jernes. Studentene fikk i oppgave å lage animasjonsfilmer med fokus på et naturfaglig fenomen og læring. Det faglige knyttet til det å skape selve fortellingen er helt […]

 • Masteroppgaven min er publisert

  Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse En studie om barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barna i produksjon av digitale fortellinger. . . . Fra sammendraget i masteroppgaven I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet […]

 • Pedagogikk, fag og teknologi

  I forrige uke var jeg på jobb i barnehagen, og denne uka underviser jeg første års barnehagelærerstudenter ved UiS. Kjekt å se at kunnskapen som jeg har tilegnet meg gjennom arbeidet med masteroppgaven kommer til nytte begge steder – sammenkoblingen av pedagogikk, fag og teknologi. . . . Masteroppgaven Tittelen på masteroppgaven jeg nettopp har skrevet er: Digitale fortellinger […]