Kategori: Faglitteratur

 • Estetiske fag og digitale verktøy

  Er du interessert i estetiske fag i barnehagen, koblet sammen med digitale verktøy? Da vil jeg anbefale boka I materialenes verden av Ann-Hege L. Waterhouse . . . Kap. 6 om det digitale feltet og estetiske fag I det sjette kapittelet i denne boka vendes blikket mot det digitale feltet. Waterhouse beskriver ulike måter å forstå…

 • Er du nysgjerrig på IKT og digitale verktøy?

  …men er usikker på hvordan du kan ta det i bruk sammen med barna i barnehagen? [Innlegget inneholder reklame] Personalet trenger kunnskap om pedagogisk bruk av teknologien – slik at bruken kan integreres i barnehagens hverdagsliv, på lik linje med andre aktiviteter i barnehagen. Det handler om å gi barna et mangfold av mange ulike…

 • Barn er interesserte og nysgjerrige

  [Innlegget inneholder reklame] «Den viktigste begrunnelsen for å bruke digitale verktøy i barnehagen at barna er interesserte og nysgjerrige på de digitale verktøyene»(Barnehagemonitor 2013, s. 99). Personalets interesse og at det står om digitale verktøy i rammeplanen er også viktige begrunnelser, i følge undersøkelsen. Det er derfor viktig at den nye rammeplanen også får et tydelig…

 • Kompetanse for framtidens barnehage

  Kunnskapsdepartementet har nettopp lansert Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020: «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling.…

 • Teknologibruk sammen med barn

  …for effektiv læring På litteraturlista til masterstudiet «IKT i læring» ved Stord (jeg er så heldig og har kommet inn på studiet til høsten!), kom jeg over en artikkel av Ertmer og Ottenbreit-Leftwich («Teacher Technology Change – How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect»). De skriver om sentrale forutsetninger for god teknologibruk sammen med barn. Ertmer…

 • Verktøykassa 4/2012

  Mikroskop + sokker = lottospill? Ja, det kan det bli! Eller noe helt annet. Det ligger massevis av læringspotensial i bruk av digitalt mikroskop sammen med barna. Innledning er hentet fra en artikkel skrevet av meg selv i siste utgave av Verktøykassa. 4-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har tatt nærbilder av sokkene sine med det digitale…