Kategori: Faglitteratur

 • Fagbok om temaperioder og prosjektarbeid

  Fagbok om temaperioder og prosjektarbeid

  «Hvorfor har vi blå striper på armen?» Dette er ei fagbok om temaperioder og prosjektarbeid i barnehagen Sentrale stikkord i boka er: undring, utforsking, mestring, medvirkning og involvering. Det legges stor vekt på hvordan en kan ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i hele prosessen i en temaperiode og prosjektarbeid, fra planlegging…

 • Digital praksis i ny rammeplan

  Digital praksis i ny rammeplan

  Barnehagens digitale praksis er tydeliggjort i den nye rammeplanen. Samtidig er ikke teknologi og digitale verktøy nye tema – de har vært der helt fra den første rammeplanen i 1995! . . . Fra teknisk til pedagogisk fokus Barnehagen fikk sin første rammeplan i 1995. Da ble teknologi knyttet sammen med fagområdet «Natur, miljø og teknologi», og målsetningen…

 • Bilder av barn på Internett

  [Innlegget inneholder reklame] Det nye barnehageåret er i gang, og flere nye barn og foreldre ankommer barnehagene. Da er det viktig å hente inn samtykke før en publiserer bilder av barn på internett. For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem HVA slags bilder/filmer som tas av…

 • Å skrive

  Å skrive

  Jeg er glad i å skrive, og opplever selv at skrivingen bidrar til å rydde mine egne tanker. Mye er publisert her på bloggen, men flere artikler er også publisert andre steder – se Publikasjoner for en fullstendig oversikt. Det siste jeg har skrevet for andre, er: Koding med Blue-Bot – innlegget her på bloggen er…

 • Progresjonsplan: Digital kompetanse

  Progresjonsplan: Digital kompetanse

  [Innlegget inneholder reklame] Gøy å lese Barbro Hardersens bok «App’legøyer og app’estreker» og finne min egen progresjonsplan Digital kompetanse. Planen viser hvordan barnehagen kan sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men uavhengig av kjønn (Hardersen, s. 194-196). Progresjonsplan Digital kompetanse Progresjonsplanen er beskrevet utførlig i boken min Del gleder – digital…

 • Tema-/prosjektarbeid

  Tema-/prosjektarbeid

  Sommeren er på hell, og et nytt barnehageår starter snart opp. I den forbindelse vil jeg sette fokus på tema-/prosjektarbeid med barn. Kleppe friluftsbarnehage har i flere år organisert det pedagogiske arbeidet i tema-/prosjektarbeid, og har svært gode erfaringer med denne arbeidsformen. Dette er beskrevet med teori og praktiske eksempler i boka Hvorfor har vi blå striper…