Bukkene Bruse

Bukkene Bruse

En artikkel med tittelen «Bukkene Bruse» er nylig publisert på Masterbloggen.no Artikkelen er basert på masteroppgaven min.

Bukkene Bruse – en digital eventyrfortelling

For å ta i bruk digitale verktøy i kreativt og skapende arbeid med barnehagebarn, er eventyrinspirerte digitale fortellinger et godt utgangspunkt. Det handler om å se mulighetene og ha evne til å gjennomføre prosessen på enklest mulig måte. (Masterbloggen.no)

Klikk her for flere blogginnlegg om masteroppgaven min.


Publisert: