Bukkene Bruse

Ei søt geit fra http://pixabay.com/

En artikkel basert på masteroppgaven min er nylig publisert på Masterbloggen.no

Bukkene Bruse – en digital eventyrfortelling

For å ta i bruk digitale verktøy i kreativt og skapende arbeid med barnehagebarn, er eventyrinspirerte digitale fortellinger et godt utgangspunkt. Det handler om å se mulighetene og ha evne til å gjennomføre prosessen på enklest mulig måte. (Masterbloggen.no)