Digital kreativitet i barnehagen

Små barn og tegning på interaktiv tavle

Det er spennende å ta på strekene på den interaktive tavla! Flere av barna synes det er svært rart at det ikke er mulig å ta strekene vekk… Utforskende tegning med de yngste De yngste barna i barnehagen har utforsket tegnemulighetene på den interaktive tavla den siste måneden. Barna viser

Les mer

Film av barnas tegninger

Har du noen gang lurt på hvordan en tegning egentlig ble til? Da anbefaler jeg å lage film av barnas tegninger. I programvare for interaktiv tavle finnes det opptakerfunksjon, og jeg testet dette verktøyet ut sammen med en 4-åring i dag. Han syntes det var kjempe gøy! Vi satte i

Les mer

The Process Is Not Enough

Oppdatert 31. januar 2021 The Process Is Not Enough: Childen and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten Doktorgradsavhandlingen er en kvalitativ studie der grupper av barnehagebarn og barnehagelærere lager digitale fortellinger sammen — en digital bok og en animasjonsfilm. Avhandlingen ble godkjent for disputas høsten 2020. Disputasen ble gjennomført

«Vi trenger lyd også!»

Vi trenger lyd også

«Vi trenger lyd også!» Barn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger sammen Dette er den norske tittelen på en vitenskapelig artikkel jeg nylig har skrevet. I artikkelen ser jeg nærmere på hva som skjer når to grupper med 6 barnehagebarn (4-5 åringer) og 1 barnehagelærer skaper multimodale digitale fortellinger sammen.

Les mer

La meg skape digitalt

La meg skape digitalt

I tillegg til å gi barna anledning til å skape med tradisjonelle materialer, bør en også gi de anledning til å skape digitalt! Det handler ikke om enten eller, men om både og! Mulighetene knyttet til tradisjonelle skapende aktiviteter er uendelige. Men når en også kobler på alle mulighetene som den digitale teknologien

Les mer

Skape-apper

Oppdatert 27. februar 2021 Skape-apper er i følge det padagogiske hjulet de kreative appene som gir barna muligheter til å utvikle ideer, designe planer og produsere produkter. Også innenfor området skape, har jeg valgt å dele appene inn i ulike kategorier. På iPadene har jeg sortert appene i mapper etter disse kategoriene,