Digital kreativitet i barnehagen

Små barn og tegning på interaktiv tavle

Det er spennende å ta på strekene på den interaktive tavla! Flere av barna synes det er svært rart at det ikke er mulig å ta strekene vekk… Utforskende tegning med de yngste De yngste barna i barnehagen har utforsket tegnemulighetene på den interaktive tavla den siste måneden. Barna viser

Les mer

Film av barnas tegninger

Har du noen gang lurt på hvordan en tegning egentlig ble til? Da anbefaler jeg å lage film av barnas tegninger. I programvare for interaktiv tavle finnes det opptakerfunksjon, og jeg testet dette verktøyet ut sammen med en 4-åring i dag. Han syntes det var kjempe gøy! Vi satte i

Les mer

Deltakelse, prosess og produkt

Deltakelse prosess produkt

(Text in English below) I denne artikkelen utforsker jeg begrepet kreativitet i en skapende prosess med digital teknologi i barnehagen der en gruppe på seks barnehagebarn (4–5-åringer) og en barnehagelærer lager en digital bildebok sammen. Artikkelen er den fjerde artikkelen tilknyttet PhD-en min, skrevet på norsk og er publisert i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning (Klikk

Les mer

Kodeleker i barnehagen

Koding i barnehagen

(Text in English below) I dagens samfunn, der det digitale er en naturlig del av barnas hverdag, er kodeleker like aktuelle som lekebiler og dukker. I dette blogginnlegget retter jeg derfor fokus på Kodeleker i barnehagen – eller «coding toys» på engelsk. Kodeleker er også sentralt i det nye forskningsprosjektet

Les mer

The Process Is Not Enough

Oppdatert 2. mars 2022 The Process Is Not Enough: Childen and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten Doktorgradsavhandlingen er en kvalitativ studie der grupper av barnehagebarn og barnehagelærere lager digitale fortellinger sammen — en digital bok og en animasjonsfilm. Avhandlingen ble godkjent for disputas høsten 2020. Disputasen ble gjennomført

«Vi trenger lyd også!»

Vi trenger lyd også

«Vi trenger lyd også!» Barn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger sammen Dette er den norske tittelen på en vitenskapelig artikkel jeg nylig har skrevet. I artikkelen ser jeg nærmere på hva som skjer når to grupper med 6 barnehagebarn (4-5 åringer) og 1 barnehagelærer skaper multimodale digitale fortellinger sammen.

Les mer