Utdanningskonferansen 2013

To innlegg på Utdanningskonferansen 2013: «Fra kreativ lyd til animasjonsfilm» og «Barn lager animasjonsfilm».

Senter for IKT i utdanningen har skrevet et informativt og flott referat fra Utdanningskonferansen 2013. Det var en innholdsrik konferanse, med fokus på lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen.

Marianne1
Fotograf: Elin Dybdal Simensen
Marianne2
Fotograf: Elin Dybdal Simensen

Publisert: