Studentportrett

av meg som masterstudent på «IKT i læring» ved HSH, og litt om masteroppgaven min som jeg nå står midt oppi. Klikk her.

«Eg er opptatt av den kreative og skapande bruken av digitale verktøy, og vil vera med å setja fokus på bruken av dette i barnehagen.»

Jeg har derfor valgt å skrive om digitale fortellinger, og intervjuer barnehagelærerer som har erfaring med å lage digitale fortellinger og å bruke digitale verktøy på en kreativ måte sammen med barna.

HSH_logo_liggende_500x86